ماده1- صاحب آگهی:
صاحبان آگهی عبارتند از اشخاص حقیقی ویا حقوقی(اعم از بخش دولتی یا خصوصی)که به منظور معرفی محصول یا خدمات خود اقدام به پخش آگهی از شبکه های رادیو و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می نمایند.

1-1:گروه صاحبان آگهی:
گروه اول: گروه اپراتورهای تلفن همراه
گروه دوم: بانكها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
گروه سوم: خودرو
گروه چهارم: بیمه ها
گروه‌ پنجم: شركتهای‌ ارائه دهنده خدمات ‌مخابراتی، اینترنتی ‌و ‌اینترانتی و ارائه دهنده خدمات پرداخت و زیرساختهای ‌مخابراتی
گروه ششم: وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتها و موسسات دولتی و عام عمومی غیر دولتی
گروه هفتم: به استثنای گروه یك تا شش

2-1:تعریف قرارداد و شرایط آن:
قرارداد پخش آگهی تعهدی است کتبی که طبق تعرفه های مصوب به صورت دو طرفه که شامل اداره کل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به صورت سه طرفه شامل اداره کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت تبلیغاتی تنظیم و پس از اخذ مدارک، معتبر و نافذ خواهد بود.
الف- صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می‌باشند که ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب- تمام قراردادها طبق نمونه های از قبل تهیه شده، منعقد و مبادله می شود.
ج- هر قرارداد بنام یک صاحب آگهی که نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را طبق مدارك رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهائی که چند صاحب آگهی ائتلاف كرده باشند خودداری می شود.
د- در خواست و امضاء قرارداد می‌بایست ازطرف مقام تشخیص سازمان، وزارتخانه یا معاون ‌اداری ‌و مالی یا مدیركل یا مدیر روابط عمومی باشد درسایر موارد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی که در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
وـ در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می‌تواند شركت همكاریاشركتهای همكار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره1:تغییر شركت همكار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلی، حداكثر ظرف مدت 15روز از تاریخ اعلام به اداره‌كل بازرگانی انجام خواهد شد.پخش با شركت همکار جدیدبلافاصله صورت می پذیرد درصورت اعتراض شركت همكار قبلی اداره كل بازرگانی جهت تعیین تکلیف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حكم و داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد كرد.
تبصره2: درصورت اجراء تبصره1 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی كماكان به قوت خود باقی می‌باشد.

ماده 2 - شركت همكار:
الف- شركت همكار، به شركت ها و كانونهای تبلیغاتی اطلاق می‌شود كه دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشندو ضمن قبول ضوابط و مقررات اداره كل بازرگانی سازمان صدا‌‌ و سیما جمهوری اسلامی اقدام به عقد قرارداد همكاری نمایند.
ب- هر شرکت همكار که برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می نماید، می‌بایست از صاحب آگهی معرفی نامه سال 1393 ارائه نماید. (در صورت عدم قید مدت اعتبار از سوی صاحب آگهی، معرفی نامه یك ماه معتبر خواهد بود)
د - هیچگونه وكالت برای نقل و انتقال و واگذاری امتیاز كانون مورد قبول نمی‌باشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.
ح – شركتهای تبلیغاتی كه سال گذشته عقد قرارداد همكاری داشته‌اند اما آگهی از صداوسیما پخش ننموده‌اند در سال جدید پس از معرفی صاحب آگهی همزمان با قرارداد پخش می‌توانند قراردادهمكاری نیزمنعقد نمایند.

ماده 3 - انواع قراردادها:
3-1- قرارداد نوع الف تلویزیونی ورادیویی: پخش آگهی در همه طبقات امكان پذیر است.
3-2- قرارداد نوع ب تلویزیونی: طبق جدول شماره 3 تا طبقه 14 امكان پذیر است.
3-3- قرارداد نوع ج تلویزیونی: طبق جدول شماره 3 فقط تا طبقه10 امكان پذیر است.

تبصره 3: قراردادهایی که شروع پخش آنها از تاریخ 1393/1/1 باشد پس از اصلاح مدارک مثبته مالی می توانند پخش آگهی خود را از اسفند ماه 1392 شروع نمایند.

ماده 4- انواع امتیاز های تشویقی قراردادها:
الف – اضافه پخش تسریع:
عقد قراردادهای جدید پخش برای سال 1393از تاریخ 1392/11/26 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروههای صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت.ملاک حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نمی باشد بلکه می بایست اسنادمالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه ها تسلیم امور مالی بازرگانی شود.

گروه اول به قراردادهایی كه:

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

گروه دوم به قراردادهایی كه:

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

گروه‌های سوم تا هفتم:

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

ب - امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از کارآفرینی به صاحبان کالاها و خدماتی که برای اولین‌بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند، طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی در طول سال 1393 به هر تعداد كه قرارداد منعقد نمایند تعلق می‌گیرد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 4: به منظور حمایت از سرمایه گزاران و ارائه کنندگان تولید و خدمات علاوه بر سایر ظرفیتهای تشویقی، 150% اضافه پخش حضور اولین باربه شناسه آگهی های گروه محصولات و خدمات جدید آنان اعطا خواهد شد.
تبصره 5: شاخص تشخیص حضوراولین‌بار، نام و نشان تجاری (برند) كالا یا خدمات می‌باشد و هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی و یا شركت مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یك امتیاز حضور اولین بار اعطا میشود.ضمناً بخشنامه شماره 10247/92/1185 مورخ 1392/10/16 قراردادهایی كه در سه ماهه پایانی سال 1392 منعقد شده است حضور اولین بار آنها به قوت خود باقی است.

ماده 5- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
بمنظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10درصد اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان كالا و خدمات اعطا می‌گردد.

ماده 6- تسهیلات بخشهای تولیدی وخدماتی كشور:
به منظور حمایت حداكثری از تولید كنندگان داخلی و نیز ارائه دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطاء می‌شود.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

ماده 7: امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان كالا و خدمات گروه 2، 3، 4، 5، 6، و 7 كه سابقه تبلیغات در هریك از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشته‌اند اضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 6: صاحبان كالا و خدمات كه مشمول حضور اولین بار می‌شوند از این امتیاز مستثنی هستند.
تبصره 7: اضافه‌پخش حضور مستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش ‌بودجه ‌نسبت به سال 1392 می‌باشد.

ماده 8: تسهیلات حمایت از تولید كنندگان و صاحبان خدمات برتر:
با هدف کاهش مصرف انرژی و ترغیب تولیدکنندگان داخلی به ارتقاء شاخص مصرف انرژی به سطحA و بالاتر و همچنین صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ صادرات، تولید و اختراع و فن‌آوری جدید از جمله موتورسیکلت‌ها و خودروهای برقی به گروه‌های 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 با ارائه مدارک مربوطه به قراردادهای پخش آگهی 30 درصد اضافه پخش به هریک از عناوین علاوه بر سایر امتیازات داده خواهد شد.

ماده 9: اضافه پخش خوش حسابی در رادیو و تلویزیون:
به جهت حمایت از آن‌دسته از صاحبان کالا و خدمات که پرداخت‌های خودرا در قالب ضوابط و مقررات اداره کل بازرگانی هر ساله اعم از نقدی، تعهدی و یا ضمانت نامه ای رأس سررسید مقرر اقدام نموده باشند از اضافه پخش جدول ذیل علاوه بر سایر ظرفیت‌های تشویقی بهرمند می شوند.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

ماده 10: اضافه پخش بودجه ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه‌های صاحبان کالا و خدمات
الف: گروه اول

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 8: برای بودجه‌های ماهانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر 20 میلیارد ریال 20 درصد و در رادیو به ازاء هر2 میلیارد ریال 50 درصد اضافه پخش داده خواهد شد.

ب: گروه دوم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 9: بالاتر از سقف جدول ماهانه در تلویزیون به ازاء هر 7 میلیاردریال 15 درصد و دررادیو هر دومیلیارد ریال 40درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.
ج: گروه سوم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

د: گروه چهارم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

هـ: گروه پنجم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

و: گروه ششم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 10:بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروههای سوم ، چهارم و پنجم و ششم در تلویزیون به ازاء هر 4 میلیاردریال 10 درصد و دررادیو هر دو میلیارد ریال 40درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.

تبصره 11:در صورتیکه افزایش بودجه سالانه هر یک از صاحبان کالا و خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش بینی شده درجدول داشته باشند به ازاء افزایش هرطبقه اعلام شده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.

ز: گروه هفتم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 12:بالاترازسقف جدول به ازاءهر2 میلیاردریال10 درصددرتلویزیون و رادیو40درصداضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.
تبصره 13: صاحبان كالا و خدماتی كه از اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه سالانه استفاده می‌نمایند درصورت عدم پخش كامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت می‌پذیرد.
تبصره 14: به صاحبان كالا و خدماتی كه اولین حضور خود دررسانه ملی را تجربه می نمایند افزایش بودجه نسبت به سال قبل تعلق نمی‌گیرد.
تبصره 15: بخشنامه های تشویقی كه در طی سال احتمالاً اعلام خواهدگردید منحصراً به صاحبان کالا وخدماتی تعلق خواهد گرفت كه از جدول افزایش بودجه استفاده نمایند.
تبصره 16: به قراردادهای نوع ب تلویزیون در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق 100 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.
تبصره 17: به قراردادهای نوع ج تلویزیونی در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق 200 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

ماده 11- انواع پرداخت قراردادها:
الف - نقدی:

هزینه تبلیغات تلویزیون

ب - ضمانت نامه ای:

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبصره 18: صاحبان آگهی گروه‌های اول تا هفتم که شروع قرارداد آنها فروردین ماه 1393 می‌باشد حداكثر تا مورخ 25/12/1392 وجه قرارداد نقدی خود را به صورت کامل پرداخت نمایند.
تبصره 19: درقراردادهای نقدی، شروع پخش، پس از واریز وجه و ارائه رسید آن و یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قراردادحداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 20: صاحبان آگهی كه تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانت‌نامه‌ بانكی دارند، می‌توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانت‌نامه‌ بانكی ارائه نمایند.
تبصره 21: صاحبان آگهی گروه یك تا شش می‌توانند از هر نوع قرارداد (الف،ب و ج) یك قرارداد نقدی یا ضمانتنامه‌ای در طول سال 1393 منعقد نمایند.
تبصره 22 : صاحبان آگهی گروه 7 می‌توانند قراردادهای نقدی را بصورت یك ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه منعقد نمایند.
تبصره 23: مبلغ قرارداد به حساب شماره 64/456 نزد خزانه‌داری‌‌كل بنام سازمان صدا و سیما واریز و رسید بانکی تحویل امور مالی گردد.
ج - غیرنقدی:
مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب شماره 64/456 نزد خزانه‌داری‌كل به نام درآمد متمرکز سازمان صدا و سیما واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط در گروه یك تا شش حداکثر تا شش ماه پس از پایان قرارداد و در گروه 7 تا هفت ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می‌شود. صاحبان کالا و خدمات که قرارداد غیر نقدی منعقد و تاریخ اسناد مالی قرارداد مربوطه را به ترتیب 3 و 5 ماه از زمان اعلام شده فوق زودتر تنظیم و پرداخت وارائه نمایند به ترتیب از 10 درصد و 20 درصد اضافه پخش تشویقی علاوه بر امتیازات دیگر استفاده می‌نمایند.
تبصره 24: مبلغ 8 درصدقرارداد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی جداگانه دریافت خواهد شد.

ماده 12 - تعدیل:
در صورت عدم پخش كامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروهها مدت قرارداد افزایش نمی‌یابد و با كسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه و افزایش بودجه به نسبت میزان پخش کاهش و مفاصاحساب نهایی صادر می‌شود.

ماده 13 - فسخ قرارداد:
در صورت فسخ قرارداد، با اعلام كتبی صاحب آگهی و تایید اداره كل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با كسر امتیازات قرارداد متناسب با مبلغ پخش، بر اساس جدول ضوابط طبق ماده (12) اقدام خواهد شد.

ماده 14- جدول نرخ پایه آگهی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی لازم‌الاجرا می‌باشد.

قیمت تبلیغات تلویزیون

قیمت تبلیغات تلویزیون

ماده 15- افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه بر اساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یك بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 75، و یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب 1، 2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت. و همچنین چنانچه بترتیب 30 و20 و10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب 1 و2 و 3 طبقه كاهش داده خواهد شد.
تبصره 25: در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر کل بازرگانی، طبقه لازم تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده 16- جدول ضرایب ماههای سال:
با توجه به اینکه برنامه‌های صدا و سیما در ماه‌هائی از سال با نسبتی بیشتر دارای بیننده است؛ لذا ضرائب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرائب شامل كلیه پخش‌ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترک و..... می‌شود.

قیمت تبلیغات تلویزیون

ماده 17- ضریب محاسبه آگهی خارجی – مشترک – تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:
الف - تعرفه آگهی‌های خارجی 2 برابر تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.
ب – کالای خارجی با نام برند ایرانی با 8/1 برابر تعرفه داخلی محاسبه خواهد شد.
ج - آگهی تولید مشترک، تحت لیسانس، نام كالای تحت لیسانس خارجی باشد، كالای داخلی با نام خارجی و با تعرفه 1/1 برابر محاسبه می‌شود.
د- در صورتیکه‌در یک‌آگهی دوکالا معرفی‌‌شود (با تشخیص اداره‌کل‌بازرگانی) تعرفه‌کالای‌گرانترملاک محاسبه‌خواهد‌بود.
و - آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.

ماده 18- انواع آگهی:
الف - مستقیم: (تیزر) در تلویزیون 15 ثانیه و در رادیو 10 ثانیه تعیین می‌شود و کمتر از آن نیز همان 15 ثانیه و 10 ثانیه محاسبه می‌گردد (به استثناء نشان آگهی).
تبصره 26: به منظور ارتقاء كیفیت و برخورداری تیزر تبلیغاتی از یك داستان روایی، آگهی‌هایی كه با این هدف و ساختار در چند قسمت 60 ثانیه‌ای تولید می‌شوند ‌هر کدام معادل 40 ثانیه محاسبه خواهد شد.
ب – گزارش آگهی(رپرتاژ): به آگهی‌هایی که ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارائه یک خدمت را به تصویر می‌کشند و در آن نقش‌آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق می‌شود.حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می‌باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره کل بازرگانی است.
تبصره 27: گزارش آگهی، در یک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی‌ها می‌باشد.
ج- حک آرم: 15 ثانیه می‌باشد و اندازه کادر می‌بایست 1/5 برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می‌باشد.
د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می‌باشدکه می‌تواند دریکی از موقعیتهای قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
هـ - زیرنویس: 15 ثانیه و کمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه می‌گردد.
و - نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هربسته‌آگهی‌به‌تشخیص اداره‌كل‌بازرگانی‌بصورت‌روزانه‌ازهریك‌ازشبكه‌های سیما پخش می‌شود.
تبصره 28: ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی‌های شبكه تعیین شده می‌باشد.

ز:آگهی فروش مستقیم کالا :

قیمت تبلیغات تلویزیون

1- قیمت آگهی‌ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
2- اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می‌باشد.
3- هر شناسه فقط در یک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان کمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده و می‌بایست اقدام به تهیه تیزر کوتاه جدید نماید.
4- صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان و هنرپیشه‌گان تکراری در شناسه‌های ماهانه خود نمی‌باشد.

ماده 19- نرخ انواع آگهی:
الف- گزارش آگهی: معادل70 درصد در گروه یك تا شش و 60 درصد در گروه هفت، نرخ طبقه همان برنامه.
ب- حک آرم: معادل 50 درصد نرخ طبقه همان برنامه در تمامی گروه‌ها.
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل5/1 برابر برای گروه‌های یك تا شش و یك برابر برای گروه هفت، بین معادل 2برابر برای گروه یك تا شش و 5/1 برابر برای گروه هفت، بعد معادل 80درصد برای گروه یک تا شش و 60 درصد نرخ طبقه همان برنامه برای گروه هفت.
تبصره 29:برنامه های ورزشی مشمول این بند نمی باشند. در زمان اعلام طبقه هر برنامه ورزشی اعلام خواهد شد.
د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل (قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
هـ- بین برنامه: معادل دو برابر برای گروه یك تا شش و 5/1 برابر برای گروه هفت، نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می‌باشد.
و- نشان آگهی متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای گروه الف،ب،ج و معادل برای گروه‌های یك تا شش 60 درصد و برای گروه هفت 40درصد، نرخ طبقه همان برنامه در روزهای عادی و اعیاد و مناسبتهای خاص و یک روز قبل از آن معادل 100درصد می‌باشد.
ز – بعد: نرخ آگهی بعد برای گروه یك تا شش 80 درصد و برای گروه هفت 60 درصد قبل همان برنامه محاسبه می‌شود. (مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدی نباشد)
ک- گروه بیمه ها در صورتیكه هر یك از شناسه آگهی آنها كه بیمه های اختیاری مانند عمر و ... را تبلیغ نمایند شناسه آگهی مربوطه از 10 درصد تخفیف ارائه خواهد شد.

ماده 20 - زمان سفارش آگهی:
الف - سفارشات پخش آگهی (48 ساعت قبل از پخش) تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش (به جز ایام تعطیل) دریافت می‌شود. (روزهای پنج شنبه تا ساعت 12ظهر)
ب – بسته‌های آگهی جدیدی که به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه که جداگانه اعلام می‌شود از ضابطه فوق مستثنی می‌باشد.
د - آگهی‌های رادیویی و شبکه های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.
تبصره 30: برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغی گردید.
تبصره 31: آگهی‌های زمان دار مانند نمایشگاهها واوراق مشاركت و قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یك بسته آگهی برخوردار می‌شوند.

ماده 21- حذف و جابجایی آگهی:
الف - حذف آگهی تا 4 روز کاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی‌شود.
ب - حذف آگهی تا سه روز کاری قبل از پخش مشمول 10درصد جریمه می‌شود.
ج - حذف آگهی تا دو روز کاری قبل از پخش مشمول 15درصد جریمه می‌شود.
د - حذف آگهی تا یك روز كاری قبل از پخش امكان پذیر نمی‌باشد. در موارد خاص با تایید مدیر كل بازرگانی و با 30 درصد جریمه انجام می‌شود.
هـ - جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امکان پذیر می‌باشد.(روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر تحویل می‌شود)
تبصره 32: آگهی‌هایی كه جابجا می‌شود امكان حذف ندارد.
و - در صورتیکه تغییری در برنامه های شبکه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگر در طبقات پائین‌تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و لازم به ذکر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می‌شود.
ز - در صورتیکه بجای پخش برنامه‌ای (سریال، فیلم و طنز و....) تکرار برنامه مذکور پخش شود سفارشات بسته‌های قبل، بین و بعد با کاهش40درصد نرخ همان طبقه محاسبه می‌شود.

ماده 22 - موقعیت آگهی در بسته:

قیمت تبلیغات تلویزیون

الف – دربرنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره کل بازرگانی تعیین می‌گردد.
ب – در صورت تراکم آگهی در بسته‌ها از هر صاحب آگهی یک آگهی پذیرش می‌شود.
ج - از هر شناسه آگهی در بسته‌های آگهی صرفاً یک آگهی پذیرش می‌شود.

ماده 23 - قطع آگهی:
الف - قطع آگهی با صدور دستور کتبی مدیر کل بازرگانی امکان پذیرمی‌باشد. همچنین اعلام مکتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است.
ب - در صورتیکه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول‌مطالبات معوقه پخش‌مجدد آگهی بلامانع است.

ماده 24 – صورتحساب:
صورتحساب آگهی‌های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه می‌گردد، درخصوص آن دسته از قراردادهایی كه بصورت سه‌جانبه منعقد می‌شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم بمنظور وصول بموقع، در اختیار شركت همكار نیز قرار خواهد گرفت.

ساخت تیزر تبلیغاتی لواشك دوسرپیچ و آبنباتی همپا">
تعداد نمایش مندرجات : 16473250