برنامه ریزی یك کمپین تبلیغاتی موثر و هدفمند

طراحی و برنامه ريزی تبليغات تلويزيونی مستلزم تحقیق و بررسی است خواهشمند است پس از بررسی كليه اطلاعات موجود در سايت و آگاهی نسبی از شرايط و امكانات لازم، نسبت به تعیین وقت قبلی جهت جلسات حضوری مشاوره در محل اين كانون اقدام فرمایید.

قوانین عقد قرارداد تبلیغات تلویزیونی و رادیویی

مقدمه:
مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش اگهی تبلیغات بازرگانی سال 95

•    در راستای سیاست های اصل 44 و سیاست های اقتصاد مقاومتی براساس برآورد ظرفیت های پیش بینی شده با هدف حمایت حداكثری از كار و سرمایه ایرانی برگرفته از رویكرد زیر تهیه و تدوین شده است.
•    تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های اقتصاد مقاومتی
•    حمایت از كار آفرینان و به حداكثر رساندن مشاركت واحدهای تولیدی و خدماتی كشور
•    حمایت از تولید كنندگان، صادر كنندگان محصولات و خدمات ایرانی
•    حمایت از مخترعین و فعالان دانش بنیان
•    ایجاد رقابت سالم در حوزه های تولیدی كشور
•    توجه جدی به اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف كالاهای داخلی
•    كمك به ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی دربخشهای سلامت،محیط زیست و...
•    كمك به ارتقاء سطح استاندارهای كالا و خدمات ایرانی در مقایسه با سایر تولیدات مشابه
•    اهتمام جدی به برند ایرانی و حمایت لازم در این بخش به منظور حضور مستمر برندهای ایرانی كه دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد.


تعاریف

ماده 1- آگهی تبلیغات  بازرگانی:
معرفی كالا و خدمات با هدف تجاری كه موجب آگاهی، ایجاد علاقه و یا وفاداری در افكار مخاطبین از طریق طراحی، آماده
سازی، تولید و پخش از طریق شبكه های رادیویی و تلویزیونی می شود كه نتایج آن موجب معرفی و یا ارتقاء نام و نشان تجاری (برند)،فروش و یا افزایش فروش كالا و خدمات صاحبان آگهی می گردد.
ماده 2- صاحب آگهی:
به اشخاص حقیقی و یا حقوقی (اعم از بخش دولتی یا خصوصی) گفته میشودكه به منظور معرفی كالا و محصول یا خدمات خود ضمن پذیرش اصول و ضوابط اداره كل بازرگانی اقدام به سفارش و پخش آگهی از شبكه های رادیو و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مینمایند.
1-2: گروه صاحبان آگهی:
گروه اول: اپراتورهای تلفن همراه
گروه دوم: بانكها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
گروه سوم: وزارتخانه ها، سازمانها و شركتها و موسسات دولتی و موسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی
گروه چهارم: به استثنای گروه یك تا سه
تبصره 1: خودرو سازها و شركت های بیمه در گروه چهار محاسبه میشوند.
هلدینگ گروه اقتصادی برای گروه چهار:
- هلدینگ ها به آن دسته از اشخاص حقوقی صاحبان كالا و خدماتی اطلاق میگردد كه سهامداران مجموعه گروه ها مطابق قانون تجارت بیش از 50 درصد سهام و سرمایه (كه در ثبت شركت ها به ثبت رسیده است) متعلق به گروه اصلی(مركزی) باشد.به این دسته از صاحبان كالا جدول بودجه ماهانه به كل گروه تعلق میگیرد لیكن از آنجا كه بقیه ظرفیت های تولیدی هرگروه مانند بخشهای صنایع دستی و فرش دستبافت، كشاورزی،صنعت و خدمات بر اساس جدول هدفمندی و سایر بندها تعیین میگردد مبنای تسهیم جدول بر مبنای سقف بودجه هرگروه خواهد بود.
آندسته از صاحبان كالا و خدماتی كه هلدینگ نیستند ولی تنوع محصول یا خدمات داشته باشند بر اساس میزان بودجه ارائه شده برای هر یك از گروه محصولات از بقیه ظرفیتهای تولیدی و سایر بندها تعلق میگیرد.
تبصره 2: درصورتیكه گروه مذكور در سالهای بعد از مجموعه هلدینگ خارج شوند مبنای محاسبه بودجه ماهانه میزان اعتبار
اولیه گروه در سال قبل بوده و ملاك افزایش بودجه سقف گروه هلدینگ می باشد.
ماده 3- شركت همكار و تعهدات:
شركت همكار، به شركت ها و كانون های تبلیغاتی اطلاق میشود كه دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و ضمن قبول ضوابط و مقررات اداره كل بازرگانی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی اقدام به عقد قرارداد همكاری نمایند .
الف- هر شركت همكار كه برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می نماید، میبایست از صاحب آگهی معرفی نامه سال 1395 ارائه نماید. (در صورت عدم قید مدت اعتبار از سوی صاحب آگهی، معرفی نامه یك ماه معتبر خواهد بود.
ب- هیچگونه وكالت برای نقل و انتقال و واگذاری امتیاز كانون مورد قبول نمیباشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.
ماده 4- تعریف قرارداد و شرایط آن:
قرارداد پخش آگهی تعهدی است كتبی كه طبق تعرفه های مصوب به صورت دو طرفه كه شامل اداره كل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به صورت سه طرفه شامل اداره كل بازرگانی، صاحب آگهی و شركت تبلیغاتی تنظیم و پس از امضاء و اخذ مدارك، معتبر و نافذ خواهد بود.
الف- صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد میباشند كه ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب- تمام قراردادها طبق نمونه هایی كه از قبل توسط اداره كل امور حقوقی تهیه شده، منعقد و مبادله میشود.
ج- هر قرارداد بنام یك صاحب آگهی كه نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالكیت آن را طبق مدارك رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قرارداد هائی كه چند صاحب آگهی ائتلاف كرده باشند خودداری می شود.
د- درصورتیكه صاحبان كالا وخدمات از انجام تعهدات خود برابر تشخیص اداره كل بازرگانی در زمان های مقررخودداری نمایند اداره كل مزبور از پخش آگهی های تبلیغاتی صاحب آگهی خودداری نمایند و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراء تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
هـ- امضاء قرارداد میبایست ازطرف مقام تشخیص و صاحبان امضای مجاز و ذی سمت مقامات موضع بند 1-2 ضوابط حاضر باشد و برای اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی حسب مورد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی كه در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
وـ در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی میتواند شركت همكار یا شركت های همكار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره 3: تغییر شركت همكار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلی، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره كل بازرگانی انجام خواهد شد. قبولی پخش ازشركت همكار جدید بلافاصله صورت میپذیرد درصورت اعتراض شركت همكار قبلی اداره كل بازرگانی جهت تعیین تكلیف كارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حكم و داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد كرد و نظر اداره كل بازرگانی قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 4: درصورت اجراء تبصره 3 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی كماكان به قوت خود باقی میباشد.

انواع قرارداد تبلیغات تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

ماده 5- انواع قرارداد ها:
5-1 قرارداد نوع الف تلویزیونی و رادیویی : پخش آگهی در همه طبقات امكان پذیر است.
5-2 قرارداد نوع ب تلویزیونی : طبق جدول شماره 22 تا طبقه 14 امكان پذیر است.
5-3 قرارداد نوع ج تلویزیونی : طبق جدول شماره 22 فقط تا طبقه 10 امكان پذیر است.
5-4 قرارداد بسته های ویژه: به قراردادهایی گفته میشود كه پخش آن در اختیار اداره كل بازرگانی خواهد بود.
5-5 قرارداد استانی ملی و بومی : پخش آگهی در شبكه های استانی بر اساس تعرفه خاص استانی و بومی و ملی انجام خواهد شد.
5-6 قرارداد مشارکتی: قراردادهایی كه به موجب آن صاحبان كالا و خدماتی كه دارای یكی از قراردادهای فوق الذكر باشند و قصد مشاركت حامی مالی برنامه های رادیویی و تلویزیونی را داشته باشند با تفاهم شبكه مورد نظر منعقد خواهد شد.
تبصره 5: در صورت درخواست صاحبان كالا و خدمات برای تجمیع قراردادهای نوع الف، ب ، ج در یك قرارداد نوع الف در هنگام عقد قرارداد این امر با موافقت اداره كل بازرگانی امكان پذیر میباشد. در این صورت قبل از پخش تسهیم آن به نوع ب و ج بلامانع است.
5-7 قرارداد فرهنگی:
1- عقد قرارداد پخش آگهی های فرهنگی با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها و در قالب جدول ذیل می باشد.

نحوه پخش تبلیغات تلویزیونی فرهنگی

2- تشخیص فرهنگی بودن آگهی به عهده اداره کل بازرگانی خواهد بود.
3- میزان ریالی پخش در بسته اول ( صبحگاهی ) و بسته دوم ( عصر گاهی ) و بسته سوم ( شامگاهی ) توزیعی یکنواخت خواهد داشت.
4- نحوه پرداخت موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و عام عمومی غیر دولتی فقط به صورت نقدی می باشد.
5- زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات یا شرکت تبلیغات صورت میگیرد.
5-8 قرارداد محتوایی ارزشی و دینی کتاب و فیلم های سینمایی:
گروه اول : تولیدات محتوایی ارزشی و دینی  شامل : کتاب و فیلم های ارزشی مانند دفاع مقدس – انقلاب اسلامی – خانواده - کودک و.... می باشند.
گروه دوم : سایر تولیدات محتوایی فیلم و کتاب را مشمول میشود.
1- عقد قرارداد های ارزشی و دینی دو گروه با رعایت مجموعه ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی ها در قالب جدول زیر می باشد.

میزان تخفیف قرارداد های تبلیغات تلویزیونی فرهنگی

2- کارمزد به این گونه قرارداد ها تعلق نمیگیرد.
3- نحوه پرداخت موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت و عام عمومی غیر دولتی فقط به صورت نقدی می باشد.
4- زمان و شبکه های تلویزیونی و رادیویی بر اساس ظرفیت های ارائه شده از سوی اداره کل بازرگانی تعیین و سفارش توسط صاحبان کالا و خدمات و یا شرکت تبلیغات صورت می گیرد.

تخفیفات و اضافه پخش های تبلیغات تلویزیونی و تیزر های تبلیغاتی صداوسیمای ایران

ماده 6- انواع امتیاز های تشویقی انواع قرارداد ها

الف– اضافه پخش تسریع:
عقد قراردادهای جدید پخش برای سال 1395 از تاریخ 1394/12/01 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. ملاك حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نیست بلكه میبایست اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه ها تسلیم امور مالی بازرگانی صدا و سیما شود.

اضافه پخش تسریع برای تبلیغات تلویزیونی و تیزر تبلیغاتی صداوسیما گروه اول و دوم

اضافه پخش تسریع برای تبلیغات تلویزیونی و تیزر تبلیغاتی صداوسیما گروه سوم و چهارم

ب- امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از كارآفرینی به صاحبان کالا و خدماتی كه برای اولین بار پس از ارائه  ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند منوط به عدم حضور طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی درطول سال 1395 به هر تعداد قرارداد که منعقد نمایند تعلق میگیرد. (به صاحبان كالا و خدماتی كه اولین حضور خود در طی سه ماهه آخر سال 1394 در رسانه ملی را تجربه می نمایند به انتخاب صاحب كالا و خدمات حضور اولین بار و یا افزایش بودجه تعلق میگیرد.)

اضافه پخش اولین حضور برای تبلیغات تلویزیونی و تیزر تبلیغاتی صداوسیما

* تبصره 6: نام ونشان تجاری (برند) ضمن افزایش كیفیت، كمیت باعث رونق اقتصادی و كاهش امر واسطه گری و تعادل قیمت در بازار به خصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد لذا رسانه ملی در بخش تبلیغات به منظور ارتقاء شاخص های فوق الذكر نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی كه علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید گروه محصولات و خدمات جدید نمایند به هر یك از شناسه آگهی ها بر اساس جدول شماره (3) درصد اضافه پخش تشویقی تعلق میگیرد.
* تبصره 7: شاخص تشخیص حضوراولین بار، نام و نشان تجاری (برند) كالا یا خدمات می باشد و هر گونه تغییری در نام صاحب آگهی و یا شرکت و یا معاونت ها و قسمت ها و نمایندگی یا استان ها مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یك امتیاز حضور اولین بار اعطا می شود.
ماده 7- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
به منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10% اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان کالا و خدمات اعطا میشود.
ماده 8 - تسهیلات بخش های تولیدی و خدماتی کشور در راستای اجراء هدفمند و هوشمندانه سیاست های اصل44 و نیز اقتصاد مقاومتی:
8-1: به منظور حمایت حداکثری از تولید کنندگان داخلی و نیز ارائه دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی کشور اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطاء میشود.

اضافه پخش تسهیلات تولیدی و خدماتی کشور برای تبلیغات تلویزیونی و تیزر تبلیغاتی صداوسیما

ماده 9- امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان كالا و خدمات گروه دو، سه، چهار كه سابقه تبلیغات در هریك از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشته اند اضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

تخفیف حضور مستمر در رسانه ملی برای تبلیغات تلویزیونی و تیزر تبلیغاتی صداوسیما


* تبصره 8: اضافه پخش حضورمستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش بودجه نسبت به سال 1394خواهد بود.

ماده 10- تسهیلات حمایت از تولید کنندگان و صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات كه در راستای اصلاح الگو مصرف، با هدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می نمایند و نیز ترغیب تولیدكنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه های دو و سه و چهار پس ارائه  مدارک مثبت مربوطه اضافه پخش اعطاء می شود. حداكثر سر جمع تسهیلات مشروحه زیر 30 درصد می باشد.

تسهیلات حمایت و تخفیف تولید کنندگان داخلی برای تبلیغات تلویزیونی و تیزر تبلیغاتی صداوسیما


ماده 11- اضافه پخش بین رسانه ای تلویزیون:
صاحبان آگهی كه تمایل به عقد قرارداد در رسانه تلویزیون دارند، چنانچه معادل 5% از مبلغ قرارداد تلویزیون را شبكه های استانی منعقد نمایند، به همان میزان اضافه پخش تشویقی در رسانه تلویزیون به آنها تعلق خواهد گرفت.
* تبصره 9: در صورت لغو و یا تعدیل قرارداد شبكه استانی، درصد تخفیف اضافه پخش بین رسانه ای قرارداد تلویزیونی نیز كسر خواهد شد و بالعكس.
ماده 12- اضافه پخش بودجه سالانه، ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه های صاحبان کالا و خدمات:
الف) گروه اول:

تخفیف پخش تبلیغات میزان بودجه سالانه برای گروه یک تبلیغات تلویزیونی و تیزر تبلیغاتی صداوسیما

تخفیف پخش تبلیغات میزان بودجه سالانه برای گروه یک تبلیغات تلویزیونی و تیزر رادیویی صداوسیما

تبصره 10 : برای بودجه های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر 50 میلیارد ریال 10% و در رادیو به ازاء هر5 میلیارد ریال 20% اضافه پخش داده خواهد شد.
ب) گروه دوم:

تخفیف افزایش بودجه سالانه تبلیغات تلویزیونی برای گروه دو

تخفیف افزایش بودجه سالانه تبلیغات تلویزیونی برای گروه دو

تخفیف افزایش بودجه سالانه تبلیغات تلویزیونی برای گروه دو - تیزر رادیویی


* تبصره 11: بالاتر از سقف جدول سالانه در تلویزیون به ازاء هر 10 میلیارد ریال 10% و در رادیو هر 5  میلیارد ریال ، 20% اضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.
* تبصره 12: ملاك افزایش بودجه، مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود در صورتی كه پخش كمتر از میزان قرارداد باشد ملاك محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.
ج) گروه سوم:

تخفیف افزایش بودجه سالانه تبلیغات تلویزیونی برای گروه سه

تخفیف افزایش بودجه سالانه تبلیغات تلویزیونی برای گروه سه برای تیزر رادیو


د) گروه چهارم:
در راستای ادامه حمایت خاص و ویژه از بخش های تولیدی و خدماتی گروه چهار جداول زیر ارائه شده است.

تخفیف افزایش بودجه سالانه و میزان بودجه ماهانه تبلیغات تلویزیونی برای گروه چهار صداوسیما

تخفیف افزایش بودجه سالانه و میزان بودجه ماهانه تبلیغات تلویزیونی برای گروه چهار صداوسیما برای تیزر رادیو


* تبصره 13: برای بودجه های بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروه های سوم و چهارم در تلویزیون به ازاء هر  4 میلیارد ریال 10%  و در رادیو هر دو میلیارد ریال 20% اضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.

* تبصره 14: در صورتیكه افزایش بودجه سالانه هر یک از صاحبان کالا و خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش بینی شده درجدول داشته باشند به ازاء افزایش هر طبقه اعلام شده در گروه چهار به ازای 80 درصد افزایش بودجه 10% اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.
* تبصره 15: صاحبان كالا و خدماتی كه از هرگونه اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و سالانه و... استفاده مینمایند، درصورت عدم پخش كامل تمامی قرارداد ها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت میپذیرد.
* تبصره 16: به قرارداد های مستقل نوع ب تلویزیونی در تمامی گروه ها به عنوان تشویق 100% اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

* تبصره 17: به قراردادهای مستقل نوع ج تلویزیونی در تمامی گروه ها به عنوان تشویق 200% اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

نحوه پرداخت تعرفه و قیمت تبلیغات تلویزیونی و تیزر تبلیغاتی صداوسیما

ماده 13- تسهیلات تشویقی طی سال:
به صاحبان کالا وخدمات که قرارداد های خود را منعقد نموده اند مشروط بر آنکه مشمول جدول افزایش بودجه شده باشند و یا اولین حضور در صدا و سیما را تجربه می نمایند با در نظر گرفتن بودجه ماهانه مندرج در در قرار داد های منعقده سال 95 در صورت پخش آگهی در رادیو و تلویزیون ، به شرح زیر مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی با حفظ اضافه پخش های هر قرارداد در همان ماه یا حداکثر تا پایان ماه بعد اعطا خواهد شد.

تسهیلات پخش رایگان تیزر تبلیغاتی صدا و سیما


* تبصره 18: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چهارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.

* تبصره 19: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد پخش تشویقی اعطایی با همان شرکت تبلیغاتی می بایستی انجام شود.
( در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی تسهیم رایگان بلامانع میباشد.)
* تبصره 20: این طرح مشمول قرارداد های خاص فرهنگی و آموزشی نخواهد شد.
* تبصره 21: صاحبان کالا و خدمات بایستی به تمامی تعهدات مالی قرارداد قبل اجرای تسهیلات تشویقی عمل نمایند.

ماده 14- انواع پرداخت قرارداد ها:
الف) نقدی

نحوه پرداخت هزینه تبلیغات صداوسیما و تبلیغات تلویزیونی تلویزیون گروه یک تا سه

نحوه پرداخت هزینه تبلیغات صداوسیما و تبلیغات تلویزیونی تلویزیون گروه چهار


* تبصره 22: در گروه چهار قرارداد هایی كه سه ماهه و بیشتر منعقد گردد و هم زمان با شروع قرارداد و یا قبل از پخش ،وجه کل قرارداد را پرداخت نمایند 120% اضافه پخش تعلق میگیرد.
* تبصره 23: صاحبان آگهی كه شروع قرارداد آن ها فروردین ماه 1395 است(همه گروه ها)حداکثر تا مورخ 1394/12/25 وجه قرارداد نقدی خود رامیبایست به صورت کامل پرداخت نمایند، ملاك امکان پخش تائید پرداخت وجوه از سوی امور مالی بازرگانی صدا و سیما می باشد.
* تبصره 24: درقراردادهای نقدی(همه گروه ها) شروع پخش، پس از واریز وجه به حساب مندرج در قرارداد ارائه و رسید آن و یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امكانپذیر خواهد بود.
* تبصره 25: صاحبان آگهی كه تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانتنامه بانكی دارند، میتوانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانتنامه بانكی ارائه نمایند.
* تبصره 26: صاحبان آگهی گروه یك تا سه می توانند ویا از هر نوع قرارداد (الف، ب و ج) یک قرارداد نقدی در طول سال 1395 منعقد نمایند.
* تبصره 27: صاحبان آگهی گروه چهار میتوانند قراردادهای نقدی را به صورت یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه منعقد نمایند با رعایت تبصره 22 انجام نمایند.(قراردادهایی كه شروع پخش آن ها از تاریخ 1395/01/01 باشد پس از اصلاح مدارک مثبت مالی میتوانند پخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال 1394 شروع نمایند.)
ب) صورت حسابی: درصورتیكه صاحبان كالا و خدمات درگروه های دو و سه به دلایل دولتی بودن امكان ارائه چك بر اساس زمان و موعد پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست بالاترین مقام تشخیص و یا معاون اداری و مالی دستگاه مربوطه یا ذیحساب صاحبان کالا وخدمات صورت حساب صادر می گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت 10 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به حساب ذکر شده در قرارداد پرداخت نمایند.
* تبصره 28: صاحبان کالا وخدمات گروه چهار در صورت ارائه ضمانت نامه بانكی، با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما امكان پرداخت قراردادها (به صورت صورتحسابی)، ظرف مدت 10 روز پس از صدور مبلغ صورتحساب صادره به حساب مندرج در قرارداد را دارند.
ج) غیرنقدی: مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب ذکر شده در قرارداد واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط در گروه سه همزمان با پایان قرارداد و در گروه چهار تا چهار ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه میشود. صاحبان کالا و خدمات گروه 4 كه قرارداد غیر نقدی منعقد و تاریخ اسناد مالی قرارداد مربوط را به ترتیب 2 و 4 ماه از زمان اعلام شده فوق زودتر تنظیم و پرداخت و ارائه نمایند به ترتیب از 5% و 10% اضافه پخش تشویقی علاوه بر امتیازات دیگر استفاده مینمایند.
* تبصره 29: درصد مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبقه مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی برای سال 1395 جداگانه دریافت خواهد شد.(مبلغ مالیات بر ارزش افزوده جدا از مبلغ قرارداد دریافت خواهد شد و در جدول محاسبات بودجه قرارنمی گیرد.)

ماده 15- بسته های ویژه:
بسته الف: گروه یک، دو و سه و  چهار
پخش یازده هزار آگهی 30 ثانیه قبل از برنامه ها به ذیل در طول یک سال:

قرارداد ویژه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صداسیما


( میزان محاسبه زمان تقدیم برنامه نشان آگهی وزیرنویس وهمچنین آگهی های مستقیم درطول ماه میبایست یک دوازدهم تعداد كل پخش آگهی بسته ویژه باشد.وهمچنین صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل کند ولی بالعكس آن امكانپذیر نخواهد بود.)

شرایط:
1- توضیح اینكه جمع كل پخش آگهی های شش گانه از 330 هزار ثانیه تجاوز نخواهد كرد.
2- نسبت پخش در شبكه ها به صورت 50 درصد در زمان شبانگاهی از ساعت 19/01 تا اخرین پخش شامگاهی،25درصد عصرگاهی از ساعت 12/01 تا ساعت 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا ساعت 12 ظهر خواهد بود.
3- 30 درصد پخش در شبكه یك ،5درصد شبکه دو، 25 درصد شبکه سه ، 10 درصد شبکه پنج و 15 درصد شبکه خبر و 5 درصد درشبكه های ifilm و چهار ، 5 درصد شبكه های برون مرزی و 5 درصد شبكه نسیم خواهد بود.
4- تخصیص تعداد ده بسته الف برای گروه صاحبان آگهی شامل : گروه یک فقط یک صاحب آگهی گروه 2 سه صاحب آگهی و گروه 3 دوصاحب آگهی و گروه 4، چهار صاحب آگهی.
5- قیمت بسته الف 550 میلیارد ریال و به صورت غیرنقدی پرداخت شود.

بسته ب: گروه یک، دو، سه و چهار:
پخش 10 هزار آگهی 30 ثانیه ای قبل از برنامه ها به شکل ذیل در طول یک سال:

قرارداد ویژه پخش تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی صداسیما بسته گروه دو و سه


(میزان محاسبه زمان تقدیم برنامه نشان آگهی و زیرنویس وهمچنین آگهی های مستقیم درطول ماه میبایست یک دوازدهم تعداد كل پخش آگهی بسته ویژه باشد. و همچنین صاحب آگهی مجاز است سهم آگهی ماه خود را به ماه قبل منتقل کند ولی بالعكس آن امكانپذیر نخواهد بود.)

شرایط:
1- توضیح اینكه جمع كل پخش آگهی های چهارگانه از 300 هزار ثانیه تجاوز نخواهد كرد.
2- نسبت پخش در شبكه هابه صورت 50 درصد در زمان شبانگاهی از ساعت 19/01 تا آخرین پخش شامگاهی  ، 25 درصد عصرگاهی 12/01 تا ساعت 19 و 25 درصد صبحگاهی از ساعت 5 صبح تا 12 ظهر خواهد بود.
3- پخش آگهی ها در اختیار اداره كل بازرگانی ودر باكسهای مناسب توزیع می شود.
4- 30 درصد پخش در شبکه یک، 5 درصد شبکه دو، 25 درصد شبکه سه، 10 درصد شبکه پنج، 15 درصد شبکه خبر، 5 درصد شبکه های ای فیلم و شبکه چهار، 5 درصد شبکه های برون مرزی و 5 درصد شبکه های نسیم خواهد بود.
5- تخصیص تعداد ده بسته الف برای گروه صاحبآن آگهی شامل : گروه یک فقط 1 صاحب آگهی ، گروه دو 3 صاحب آگهی و گروه سه دو صاحب آگهی و گروه چهار ، 4 صاحب آگهی
6- قیمت بسته ب 600 میلیارد ریال و به صورت نقدی

تعرفه پخش تبلیغات تلویزیونی شبکه های سراسری و دیجیتال صداوسیما

ماده 16- جدول نرخ پایه آگهی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبکه های رادیویی و تلویزیونی لازم الاجرا می باشد.

نرخ تعرفه هر ثانیه تبلیغات تلویزیونی و تیزر تبلیغاتی صداوسیما

 

نرخ تعرفه هر ثانیه تبلیغات رادیویی و تیزر رادیویی صداوسیما

ماده17- افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه بر اساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 70 و یا 90% از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب 1، 2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت. و همچنین چنانچه بترتیب 30، 20 و 10% حجم را اشغال نماید به ترتیب 1 و 2 و 3 طبقه كاهش داده خواهد شد.(منوط به تصمیم اداره كل بازرگانی)
* تبصره 30: در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر كل بازرگانی صدا و سیما، طبقه لازم تعیین و ابلاغ میشود.

ماده 18- جدول ضرایب ماه های سال:
با توجه به اینكه برنامه های صدا و سیما در ماه هایی از سال ،دارای مخاطب بیشتری هستند ؛ لذا ضرایب ماهانه به شرح  جدول ذیل در نظر گرفته شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرایب شامل كلی پخش ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس،تولید مشترك و... میشود.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی صداوسیما در ماه های سال


ماده 19- ضریب محاسبه آگهی خارجی،مشترک،تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:

تعرفه آگهی های خارجی در پیام بازرگانی صدا و سیما


* تبصره 31: در صورتیكه در یک آگهی دویا چند کالا معرفی شود ضریب پایه ، کالای با تعرفه بالاتر خواهد بود (با تشخیص اداره کل بازرگانی صدا و سیما) به ازای هر کالا  50 درصد به ضریب كالای اصلی اضافه می شود.
* تبصره 32: کالا های خارجی با نام و نشان تجاری (برند) ایرانی در صورت تولید یا فرآوری و بسته بندی در ایران مشمول بند 3 جدول شماره 25 ماده 19 خواهند بود.

ماده 20- انواع آگهی:
الف- مستقیم (تیزر) : آگهی کوتاه تبلیغاتی كه ویژگی های جذاب کالا و خدماتی را به نمایش میگذارد در تلویزیون 10 ثانیه و در رادیو نیز 10 ثانیه تعیین میشود و کمتر از آن نیز در تلویزیون همان 10 ثانیه و رادیو 10 ثانیه محاسبه میگردد (به استثناء نشان آگهی).
ب- گزارش آگهی(رپرتاژ) : به آگهی هایی كه ساختاری مستند داشته وگزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارائه  یك خدمت را به تصویر میکشند و در آن نقش آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق میشود. حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره كل بازرگانی سازمان صدا وسیما است.
* تبصره 33: گزارش آگهی، در یک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها می باشد.
ج- حک آرم: 15 ثانیه می باشد و اندازه کادر میبایست 1.5 برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می باشد.
د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداکثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می باشد كه میتواند دریكی از موقعیت های قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
ه- زیرنویس: حداقل 15 ثانیه و حداكثر 20 ثانیه و كمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه میگردد.
و- نشان آگهی:  نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توام با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هربسته آگهی به تشخیص اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیما، به صورت روزانه از هریك ازشبكه های سیما پخش میشود.
* تبصره 34: ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی های شبكه تعیین شده می باشد.

ز- آگهی فروش مستقیم کالا:

هزینه تبلیغات برای فروش مستقیم کالا در صدا و سیما

1. قیمت آگهی ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
2. اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می باشد.
3. هر شناسه فقط در یك دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان كمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده و میبایست اقدام به تهیه تیزر كوتاه جدید نماید.
4. صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان و هنرپیشگان تكراری در شناسه های ماهانه خود نمی باشد.
5. این نوع آگهی ها صرفا"با انعقاد قرارداد 100% نقدی قابل پخش خواهند بود.

ماده 21- نرخ انواع آگهی:

الف- گزارش آگهی: معادل 70% نرخ طبقه همان برنامه.
ب- حك آرم: معادل 25% نرخ طبقه همان برنامه
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 2 برابر و بین معادل 2 برابر قبل و بعد معادل 80% نرخ طبقه همان برنامه  محاسبه می شود.
* تبصره 35: برنامه های ورزشی مشمول این بند نمی باشند.درزمان اعلام طبقه هربرنامه ورزشی اعلام خواهد شد.
د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل (قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
ه- بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می باشد.
و- نشان آگهی متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای گروه الف،ب،ج معادل 100% نرخ طبقه همان برنامه در روز های عادی و اعیاد و مناسبت های خاص و یك روز قبل از آن و نیز شبكه یك وسه در تمامی ایام سال معادل 2 برابر میباشد.
ز- بعد: نرخ آگهی بعد معادل 80% قبل همان برنامه محاسبه میشود. (مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدی نباشد.)
ک- آگهی اعلام هدایای قرعه كشی و برندگان هر دوره طبق جدول ذیل محاسبه خواهد شد.

ضریب تعرفه تبلیغات تلویزیونی جایزه دار


* تبصره 36: صاحبان كالا و خدماتی كه هدایای قرعه كشی خود را از محصولات، كالا و خدمات خود تعیین كنند نرخ آگهی مربوطه مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگها هدایای قرعه كشی فقط مختص كالا و یا خدمات گروه مربوطه می باشد.
در صورتی که هدایای قرعه کشی خودرو باشد به شرح زیر خواهد بود:

ضریب تعرفه تبلیغات تلویزیونی جایزه دار با جایزه خودرو


در صورتی ک هدایای قرعه کشی هواپیما و یا سفر های خارجی باشد با ضریب 3 محاسبه خواهدشد.

ماده 22- موقعیت آگهی در بسته:

ضریب موقعیت آگهی در بسته برای پیام بازرگانی صدا و سیما


الف- دربرنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیهت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره کل بازرگانی صدا و سیما تعیین میشود.
ب- در صورت تراكم آگهی در بسته ها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش می شود .
ج- از هر شناسه آگهی در صورت تكمیل بودن ظرفیت در بسته های آگهی صرفاً یك آگهی پذیرش میشود.
ماده 23- زمان سفارش آگهی:
الف- ارسال سفارشات به صورت پذیرش بر خط و همزمان (آنلاین) تحت وب تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش (به جز ایام تعطیل) توسط شركت همكار صورت می گیرد.
ب- بسته های آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه كه جداگانه اعلام میشود از ضابطه فوق مستثنی می باشد.
ج- آگهی های رادیویی و شبكه های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.
* تبصره 37: برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو و  تلویزیون ملغی گردید.
* تبصره 38: آگهیهای زماندار مانند نمایشگاه ها و فروش اوراق مشاركت و اوراق قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یك بسته آگهی برخوردار میشوند.)در شرایط مساوی(

ماده 24- حذف و جابجایی آگهی:
الف- حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمیشود.
ب- حذف آگهی تا 3 روز كاری قبل از پخش مشمول 10% جریمه میشود.
ج- حذف آگهی تا 2 روز كاری قبل از پخش مشمول 15% جریمه میشود.
د- حذف آگهی تا یک روز کاری قبل از پخش امکان پذیر نمی باشد. در موارد خاص با تایید مدیر کل بازرگانی و با 30% جریمه انجام میشود.
ه- جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر می باشد.(روزهای پنجشنبه تاساعت12ظهر اقدام میشود.)
* تبصره 39: آگهی هایی كه جابجا میشود امكان حذف ندارد.
و- در صورتیكه تغییری در برنامه های شبكه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگر در طبقات پایین تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و لازم به ذکر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه میشود.
ز- در صورتیكه به جای پخش برنامه ای (سریال، فیلم و طنز و...) تكرار برنامه مذکور پخش شود سفارشات بسته های قبل، بین و بعد با كاهش 40% نرخ همان طبقه محاسبه میشود.

ماده 25- قطع آگهی:
الف- قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی صدا و سیما امكان پذیرمی باشد. همچنین اعلام مكتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است.با توجه به حساسیت ویژه رسانه ملی در داخل و خارج از كشور ،قطع آگهی در هر زمان از اختیارات مطلق اداره كل بازرگانی بوده و صاحب آگهی و شركت همكار با آگاهی از این موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی را در این خصوص از خود سلب و ساقط نموده اند.
ب- درصورتیكه صاحبان كالا وخدمات از انجام تعهدات خود در زمان های مقرر خودداری نمایند،اداره كل بازرگانی مختار است نسبت به عدم پخش آگهی های تبلیاتی اقدام نماید و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراء تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول  نماید.
ج- در صورتیكه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است.
د- درصورتیكه صاحبان كالا وخدمات ممنوعیت پخش حقوقی و یا قانونی داشته باشند، اداره كل بازرگانی نسبت به آن تصمیم گیری خواهد نمود.

ماده 26- صورتحساب:
صورتحساب آگهی های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه میگردد، درخصوص آن دسته از قراردادهایی كه به صورت سه جانبه منعقد میشود، جهت اطلاع و پیگیری لازم به منظور وصول به موقع، در اختیار شرکت همكار نیز قرار خواهد گرفت.

تبلیغات تلویزیونی شبکه های استانی و بومی صداوسیمای ایران

ماده 27- تعرفه استانی :
27-1: بر اساس تقسیم بندی، مراکز استان ها به چهار منطقه و یک منطقه ویژه به شرح زیر تقسیم می شوند:
منطقه (یک): خراسان رضوی، اصفهان، آذربایجان شرقی، فارس، مازندران، گیلان، اردبیل، خوزستان ( هشت استان)
منطقه (دو): یزد، البرز، هرمزگان، مرکزی، کرمان، قم، گلستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه ( نه استان)
منطقه (سه): سمنان، لرستان، همدان، بوشهر، زنجان، قزوین، سیستان و بلوچستان (هفت استان)
منطقه (چهار): چهار محال بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی، کردستان، خراسان شمالی، ایلام (شش استان)
منطقه ویژه: آبادان، کیش، مهاباد (سه استان)
27-2: نرخ باکس  بین برنامه معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می باشد.
27-3: حداقل زمان آگهی استانی در تلویزیون 10 ثانیه و در رادیو نیز 10 ثانیه تعیین می شود و کمتر از آن نیز در تلویزیون همان 10 ثانیه و رادیو 10 ثانیه محاسبه می گردد(به استثناء نشان آگهی).
27-4: حداقل و حداکثر زمان زیر نویس 15 ثانیه است و کمتر از آن نیز همان 15 ثانیه محاسبه و بیشتر ار آن معادل زمان زیر نویس مربوطه 1/2 برابر نرخ طبقه قبل همان برنامه محاسبه می شود.
27-5: نرخ دعوت به تماشا معادل چهار برابر نرخ طبقه همان برنامه می باشد.
27-6: نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توام با موسقی مصوب شده که در 6 ثانیه، در ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی به تشخیص اداره کل بازرگانی به صورت روزانه از هریک از شبکه های استانی سیما پخش میشود، محاسبه خواهد شد.
با توجه به اینکه برنامه های صدا و سیما در ماه ها و فصل های سال متفاوت می باشد بر اساس حجم آگهی و میزان عرضه و تقاضای بازار، افزایش و کاهش جدید در شرایط مقتضی اعلام خواهد شد.
ماده 28- تخفیفات و تسهیلات قراردادهای عادی استانی:
تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان و نمایندگی کالا های تولیدی: با هدف کاهش مصرف انرژی و ترغیب تولیدکنندگان داخلی به ارتقاء شاخص مصرف انرژی به سطح A و بالا تر و همچنین صاحبان کالا و نمایندگی کالا های تولیدی از لحاظ صادرات، تولید و اختراع و فن آوری جدید با ارائه مدارک مربوطه به قرار داد های پخش آگهی در تلویزیون 800 درصد و در رادیو 900 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات داده خواهد شد.
ماده 29- اضافه پخش های تسریع استانی:
قرارداد هایی که تا پایان اسفند ماه 94 منعقد گردد در تلویزیون شامل 500% و در رادیو شامل 600% تخفیف تسریع به صورت اضافه پخش می شود.
توضیح: تخفیف اضافه پخش تسریع علاوه بر تخفیفات متعلقه دیگر می باشد.

ماده 30- جدول ضرایب ماه های سال قرارداد استانی:

ضریب تعرفه تیزر شبکه های استانی صدا و سیما


ماده 31- جدول تعرفه پایه آگهی های تلویزیونی استانی:

تعرفه هر ثانیه تبلیغات تلویزیونی شبکه های استانی صدا و سیما


ماده 32- جدول تسهیلات تشویقی تلویزیون بر مبنای بودجه سالانه (ریال):

تخفیفات تیزر تبلیغاتی شبکه های استانی صدا و سیما


* تبصره 40: برای بودجه سالانه رادیویی استان ها معادل ده درصد بودجه سالانه تلویزیون منظور خواهد شد.

تخفیفات تیزر تبلیغاتی شبکه های استانی صداوسیما

تخفیفات تیزر تبلیغاتی شبکه های استانی صداوسیما


تعرفه قراردادهای ثانیه پخش آگهی مراکز استان
ماده 33- آگهی بومی استانی:
اگهی استانی بومی دارای منشاء بومی در استان محل پخش است
تبصره 41: صاحبان آگهی مندرج در لیست آگهی های ملی از قبیل ادارات کل امور مالیاتی، توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب، گاز، مخابرات، حمل و نقل پایانه ها،بهزیستی و ... در صورت تولید و پخش آگهی با محتوای بومی و ویژه هر استان و پس از اخذ شناسه بازرگانی و فقط به صورت نقدی مجاز به پخش در قالب آگهی بومی هستند.
تعرفه پخش آگهی بومی: نرخ پایه پیام های بازرگانی در استان
تعرفه پخش زیرنویس بومی: 1/2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش نشان آگهی بومی: 2 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش تقدیم برنامه بومی: 2.5 برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی
تعرفه پخش بین برنامه بومی: معادل دو برابر نرخ پایه آگهی تلویزیونی و در رادیو معادل نرخ پایه حساب می گردد.

جدول تسهیلات تشویقی استانی بومی:

تعرفه هر ثانیه تبلیغات تلویزیونی شبکه های بومی صداوسیما

ماده 34- نرخ تعرفی استانی بومی ( ثانیه ای )

تعرفه هر ثانیه تبلیغات تلویزیونی شبکه های بومی صداوسیما در استانها


ماده 35- جدول ضرایب فصل های سال قرارداد استانی ، بومی و بین استانی:

ضریب تعرفه آگهی بازرگانی استانی در فصل های مختلف


ماده 36- آگهی بین استانی:
پخش تبلیغات یک موسسه، بنگاه اقتصادی، نشان تجاری، محصول و یا خدمت در بیش از 1 استان توسط یک صاحب آگهی.
تبصره 42: در صورت اضافه شدن استان دوم تا سی ام مشروط بر اینکه آگهی در لیست پیوست ماده 38 نباشد مبنای محاسبه نرخ پخش در استان های بعدی بر اساس تعرفه بین استانی که معادل 1/5 برابر استانی بومی می باشد محاسبه می گردد.
ماده 37- آگهی ملی استانی:
صاحبان کالا و خدمات که در لیست پیوست می باشند آگهی آنها ملی محسوب و محاسبه خواهد شد.
* تبصره 43: کلیه آگهی ها نیاز به اخذ شناسه بازرگانی دارند.
* تبصره 44: چنانچه صاحبان کالا و خدمات آگهی ملی استانی فقط در یک استان که دارای منشا بومی می باشند آگهی پخش نمایند بومی محسوب خواهد شد.
* تبصره 45: قرارداد های آگهی های ملی فقط به صورت اضافه پخش صادر میشود.
ماده 38- انواع پرداخت:
پرداخت نقدی:
38-1 صاحبان آگهی که تمایل داشته باشند همزمان با شروع قرارداد به صورت نقدی و کامل مبلغ قرارداد را پرداخت نمایند می توانند از امتیاز اضافه پخش نقدی سیصد درصد علاوه بر تخفیفات پایه استفاده کنند.
38-1-1 برای صاحبان کالا و خدمات بومی ثانیه ای 20% زمان رایگان اعطا خواهد شد.
غیر نقدی:
38-2 صاحبان آگهی که قرارداد غیر نقدی انعقاد نمایند تسهیلات مطابق با جدول ضوابط در ماده 14 محاسبه می گردد.

ماده 39- تعدیل:
در صورت عدم پخش کامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروه ها مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با کسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا سالانه و افزایش بودجه و حضور مستمر و ظرفیت های تشویقی احتمالی به نسبت میزان پخش تعدیل و مفاصا حساب نهایی صادر می شود.
ماده 40- فسخ قرارداد:
در صورت فسخ قرارداد، با اعلام کتبی صاحب آگهی و تایید اداره کل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با کسر امتیازات قرارداد متناسب با پخش مبلغ پخش، بر اساس جدول ضوابط طبق ماده (39) اقدام خواهد شد.

مقدمه:
مجموعه ضوابط و مقررات جذب و پذیرش آگهی تبلیغات بازرگانی سال ۱۳۹۴ در راستای سیاست‌های اصل 44 و سیاست ‌های اقتصاد مقاومتی بر اساس برآورد ظرفیت‌ های پیش‌بینی‌شده باهدف حمایت حداکثری از کار و سرمایه ایرانی برگرفته از رویکرد زیر تهیه و تدوین شده است.
ـ تأمین رشد و پویا و بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی
ـ حمایت از کارآفرینان و به حداکثر رساندن مشارکت واحدهای تولیدی و خدماتی کشور
ـ حمایت از تولیدکنندگان، صادرکنندگان محصولات و خدمات ایرانی
ـ حمایت از مخترعین و فعالان دانش بنیان
ـ ایجاد رقابت سالم در حوزه‌های تولیدی کشور
ـ توجه جدی به اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی
ـ کمک به ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی تبلیغات بازرگانی ازجمله بخش‌های احترام به والدین ـ سطح سلامت ـ محیط ‌زیست و...
ـ کمک به ارتقاء سطح استانداردهای کالا و خدمات ایرانی در مقایسه با سایر تولیدات مشابه
ـ اهتمام جدی به برند ایرانی و حمایت لازم در این بخش به‌منظور حضور مستمر برندهای ایرانی که دارای اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌باشد.


ماده 1 : صاحب آگهی:
صاحبان کالا عبارتند از اشخاص حقیقی یا حقوقی (اعم از بخش دولتی یا خصوصی) که به‌منظور معرفی محصول یا خدمات خود اقدام به پخش آگهی از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران می‌نمایند.

هلدینگ گروه اقتصادی برای گروه چهار:
ـ هلدینگها به آن دسته از اشخاص حقوقی صاحبان کالا و خدماتی اطلاق می‌گردد که سهام داران مجموعه گروه‌ها مطابق قانونی تجارت بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه (که در ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است) متعلق به گروه اصلی (مرکزی) باشد به این دسته از صاحبان کالا جدول بودجه ماهانه به‌کل گروه تعلق می‌گیرد لیکن ازآنجاکه بقیه ظرفیت‌های تولیدی هر گروه مانند بخشهای صنایع‌دستی و فرش دستباف، کشاورزی، صنعت و خدمات بر اساس جدول هدفمندی و سایر بندها تعیین می‌گردد مبنای تسهیم جدول بر مبنای سقف بودجه هرگروه خواهد بود.
ـ آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که هلدینگ نیستند ولی تنوع محصول یا خدمات باشند بر اساس میزان بودجه ارائه‌شده برای هریک از گروه محصولات از بقیه ظرفیت‌های تولیدی و همانند هدفمندی و سایر بندها تعلق می‌گیرد.
تبصره ۱: درصورتی‌که گروه مذکور در سالهای بعد از مجموعه هلدینگ خارج شوند مبنای محاسبه بودجه ماهانه میزان اعتبار اولیه گروه در سال ۱۳۹۴ بوده و ملاک افزایش بودجه سقف گروه هلدینگ می‌باشد.
۱ ـ ۱: گروه صاحبان آگهی:
گروه اول: گروه اپراتورهای تلفن همراه
گروه دوم: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض الحسنه
گروه سوم: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و عام عمومی غیردولتی
گروه چهارم: به‌استثنای گروه یک تا سه
تبصره 2: خودروها در گروه چهار محاسبه می‌شوند
2 ـ ۱: تعریف قرارداد و شرایط آن:
قرارداد پخش آگهی تعهدی است کتبی که طبق تعرفه‌های مصوب به‌صورت دوطرفه که شامل اداره کل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به‌صورت سه طرفه شامل اداره کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت تبلیغاتی تنظیم و پس از اخذ مدارک، معتبر و نافذ خواهد بود.
الف ـ صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می‌باشند که ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب ـ تمام قراردادها طبق نمونه‌های از قبل تهیه‌شده، منعقد و مبادله می‌شود.
ج ـ هر قرارداد بنام یک صاحب آگهی که نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را طبق مدارک رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهایی که چند صاحب آگهی ائتلاف کرده باشند خودداری می‌شود.
د ـ درصورتی‌که صاحبان کالا و خدمات از انجام تعهدات خود در زمانهای مقرر خودداری نمایند اداره کل بازرگانی مختار است نسبت به عدم پخش آگهی‌های تبلیغاتی صاحب آگهی اقدام نماید و نسبت به وصول مطالبات خود با اجرا تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
ه ـ درخواست و امضاء قرارداد می‌بایست از طرف مقام تشخیص سازمان، وزارتخانه یا معاون اداری و مالی یا مدیرکل یا مدیر روابط عمومی باشد در سایر موارد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی که در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
و ـ در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می‌تواند شرکت همکار یا شرکت‌های همکار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره 3: تغییر شرکت همکار در قراردادهای سه طرف با ارائه تسویه‌حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره کل بازرگانی انجام خواهد شد. پخش با شرکت همکار جدید بلافاصله صورت می‌پذیرد در صورت اعتراض شرکت همکار قبلی اداره کل بازرگانی جهت تعیین تکلیف کارمزد باقی‌مانده و اقدامات اجرایی به‌عنوان حکم داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد کرد و نظر اداره کل بازرگانی قطعی و لازم الجرا است.
تبصره 4 ـ در صورت اجرا تبصره 3 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.
ماده 2 : شرکت همکار:
الف ـ شرکت همکار، به شرکت‌ها و کانونهای تبلیغاتی اطلاق می‌شود که دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و ضمن قبول ضوابط و مقررات اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی اقدام به عقد قرارداد همکاری نمایند.
ب ـ هر شرکت همکار که برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می‌نماید، می‌بایست از صاحب آگهی معرفی‌نامه سال 1394 ارائه نماید. (در صورت عدم قید مدت اعتبار از سوی صاحب آگهی، معرفی‌نامه یک ماه معتبر خواهد بود)
ج ـ هیچ‌گونه وکالت برای نقل‌وانتقال و واگذاری امتیاز کانون موردقبول نمی‌باشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.
د ـ شرکت‌های تبلیغاتی که سال گذشته عقد قرارداد همکاری داشته‌اند اما آگهی از صداوسیما پخش ننموده‌اند در سال جدیدی پس از معرفی صاحب آگهی همزمان با قرارداد پخش می‌توانند قرارداد همکاری نیز منعقد نمایند.
ماده 3 : انواع قراردادها:
1 ـ 3 ـ قرارداد نوع الف تلویزیونی و رادیویی: پخش آگهی در همه طبقات امکان‌پذیر است
2 ـ 3 ـ قرارداد نوع ب تلویزیونی: طبق جدول شماره 18 تا طبقه 14 امکان‌پذیر است.
3 ـ 3 ـ قرارداد نوع ج تلویزیونی: طبق جدول شماره 18 فقط تا طبقه 10 امکان‌پذیر است.
تبصره 5: قراردادهایی که شروع آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ باشد پس از اصلاح مدارک مثبته مالی می‌توانندپخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال ۱۳۹۴ شروع نمایند.

ماده 4 : انواع امتیازهای تشویقی قراردادها:
الف: اضافه پخش تسریع:
عقد قراردادهای جدید پخش برای سال ۱۳۹۴ از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ آغاز می‌شود و به‌منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه‌ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروههای صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. ملاک حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نمی‌باشد بلکه می‌بایست اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه‌ها تسلیم امور مالی بازرگانی شود.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

ب ـ امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از کارآفرینی به صاحبان کالاها و خدماتی که برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند، طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی در طول سال ۱۳۹۴ به هر تعداد که قرارداد منعقد نمایند تعلق می‌گیرد.

حضور در تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما

تبصره 6: نام و نشان تجاری (برند) ضمن افزایش کیفیت، کمیت باعث رونق اقتصادی و کاهش امر واسطه‌گری و تعادل قیمت در بازار بخصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد لذا رسانه ملی در بخش تبلیغات به‌منظور ارتقاء شاخصهای فوق‌الذکر نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالاو خدماتی که علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید گروه محصولات و خدمات جدید نمایند به هر یک از شناسه آگهی هابراساس اولین بار 150% تعلق می‌گیرد.
تبصره 7: شاخص تشخیص حضور اولین بار، نام و نشان تجاری (برند) کالا یا خدمات می‌باشد و هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی و یا شرکت و یا معاونت‌ها و قسمت‌ها و نمایندگی یا استان‌ها مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یک امتیاز حضور اولین بار اعطا می‌شود کلیه قراردادهایی که در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۳ منعقد می‌گردد به‌منظور حمایت از صاحبان کالا و خدمات حضور اولین بار در سال ۱۳۹۴ به قوت خود باقی است
ماده 5 : اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش‌افزوده:
به‌منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به‌تمامی صاحبان کالا و خدمات اعطا می‌شود.
ماده 6 : تسهیلات بخشهای تولیدی و خدماتی کشور در راستای اجرا هدفمند و هوشمندانه سیاست‌های اصل 44 و نیز اقتصادی مقاومتی:
به منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان داخلی و نیز ارائه دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی  کشور اضافه پخش تشویق علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطا می‌گردد.

هدفمندی یارانه ها و پخش تشویقی تبلیغات تلویزیونی

تبصره 8: به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان لبنیات شامل شیر، ماست و پنیر کشور که در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه تبلیغ نمایند، علاوه بر سایر ظرفیتهای تشویقی، 75 درصد اضافه پخش به شناسه آگهی های تولید لبنیات شامل شیر، ماست و پنیراعطا خواهد شد.شایان ذکر است درصورتی که صاحب  آگهی از جدول شماره 5 ماده6 بخش کشاورزی یا صنعت استفاده نموده باشند مابه التفاوت در شناسه آگهی لحاظ می شود.


ماده 7: امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی :
برای حمایت از صاحبان کالا و خدمات گروه دو، سه، چهار که سابقه تبلیغات در هریک از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشته انداضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاءخواهدشد.

حضور مستمر در تبلیغات صدا و سیما

تبصره 9: اضافه پخش حضور مستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش بودجه نسبت به سال ۱۳۹۳ می‌باشد.

ماده 8: تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که در راستای اصلاح الگو مصرف، باهدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می‌نماید و نیز ترغیب تولیدکنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه‌های دو و سه و چهار پس از ارائه مدارک مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء می‌شود.
1.    ارتقاءشاخص مصرف انرژی به سطح A و بالاتر از 30 درصد
2.    صاحبان کالا و خدمات برتر ازلحاظ صادرات 30 درصد
3.    صاحبان کالا و خدمات برتر ازلحاظ تولید 30 درصد
4.    صاحبان کالا و خدمات ازلحاظ ثبت اختراع 30 درصد
5.    فن‌آوری جدید ازجمله موتورسیکلت‌ها و خودروهای برقی 30 درصد
6.    صاحبان کالا و خدماتی که کارآفرینان برتر طی سال ۱۳۹۳ باشند 30 درصد

ماده 9: اضافه پخش خوش‌حسابی در رادیو و تلویزیون:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا و خدمات که پرداخت‌های خود را در قالب ضوابط و مقررات اداره کل بازرگانی هرساله اعم از نقدی، تعهدی و یا ضمانت‌نامه‌ای رأس سررسید مقرر اقدام نموده و وصول‌شده باشند از اضافه پخش جدول ذیل علاوه بر سایر ظرفیت‌های تشویقی بهره‌مند می‌شوند.

اضافه پخش خوش حسابی تبلیغات تلویزیون

ماده 10: اضافه پخش بودجه سالانه، ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه‌ های صاحبان کالا و خدمات

 تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما

تبصره 10: برای بودجه‌های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر 30 میلیارد ریال 10 درصد و در رادیو به ازاء هر 5 میلیارد 40 درصد اضافه پخش داده خواهد شد.

 تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما

تبصره 11: بالاتر از سقف جدول سالانه در تلویزیون به ازاء هر 10 میلیارد ریال 15 درصد ودر رادیو هر 5 میلیارد ریال 40 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
تبصره 12: ملاک افزایش بودجه مقایسه بین مبلغ قرارداد و پخش خواهد بود که در صورتیکه پخش کمتر از میزان قرارداد باشد ملاک محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.

 تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما

د: گروه چهارم:

در راستای ادامه حمایت خاص و ویژه از بخش های تولید و خدماتی گروه مذکور جداول زیر ارائه گردیده:

 تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما

تبصره 13: برای بودجه‌های بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروه‌های سوم و چهارم در تلویزیون به ازاء هر 4 میلیارد ریال 10 درصد و در رادیو هر دو میلیارد ریال 20 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
تبصره 14: درصورتیکه افزایش بودجه سالانه هریک از صاحبان کالا و خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش‌بینی‌شده در جدول داشته باشند به ازاء افزایش هر طبقه اعلام شده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.
تبصره 15: به آن دسته از صاحبان کالا و خدماتی که در سال ۱۳۹۴ مشمول امتیازات تشویقی افزایش بودجه می گردند درصورتیکه بیش از 1 قرارداد در طول دوره منعقد نمایند امتیازات اضافه پخش بودجه و حضور مستمر به آخرین قرارداد منعقده تعلق می گیرد.
تبصره16: صاحبان کالا و خدماتی که از اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه و سالانه استفاده می نمایند در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت می پذیرد.
تبصره 17: به صاحبان کالا و خدماتی که اولین حضور خود در طی سه‌ماهه آخر سال ۱۳۹۳ در رسانه ملی را تجربه می‌نمایند به انتخاب صاحب کالا و خدمات حضور اولین بار و یا افزایش بودجه تعلق می‌گیرد.
تبصره 18: به قراردادهای نوع ب تلویزیونی در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق 100 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.
تبصره 19: به قراردادهای نوع ج تلویزیونی در تمامی گروه‌ها به‌عنوان تشویق 200 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطا خواهد شد.

ماده 11: تسهیلات تشویقی طی سال:
الف) آن دسته از صاحبان کالا و خدمات گروه چهارم که کلیه قراردادهای منعقده خود را طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به پایان برسانند مشروط برآنکه مشمول جدول افزایش بودجه حداقل 40 درصدی شده باشند و تمامی تعهدات مالی خود را تا پایان ۱۳۹۴/۶/۳۱ پرداخت نمایند مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 100 درصد با حفظ اضافه پخشهای هر قرارداد تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ خواهند بود. درصورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
ب) گروه‌های اول و دوم و سوم اگرکلیه قراردادهای منعقده خود را حداکثر تا پایان ۱۳۹۴/۶/۳۱ به اتمام برسانند مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه باشند و تمامی تعهدات مالی خود را تا ۱۳۹۴/۶/۳۱ پرداخت نموده باشند، می‌توانند 100 درصد با حفظ اضافه پخش هر قرارداد از ظرفیت تشویقی حداکثر تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ استفاده نمایند. در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
تبصره 20: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.
تبصره 21: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد پخش تشویقی اعطایی با همان شرکت تبلیغاتی می‌بایستی انجام شود. (در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 22: صاحبان کالا و خدماتی که اولین حضور خود را در رسانه ملی تجربه می نمایند مشمول این طرح می‌شوند.                  
تبصره 23: این طرح مشمول قراردادهای خاص، فرهنگی و آموزشی نخواهد شد.
ماده 12: انواع پرداخت قراردادها:
الف - نقدی:

نحوه پرداخت هزینه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 24: صاحبان آگهی که شروع قرارداد آن‌ها فروردین‌ماه ۱۳۹۴ می‌باشد گروه‌های اول تا ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ و گروه دوم تا ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ و گروه سوم و چهارم حداکثر تا مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ وجه قرارداد نقدی خود را می‌بایست به‌صورت کامل پرداخت نمایند.
تبصره 25: قراردادهای نقدی گروه چهار شروع پخش، پس از واریز وجه به‌حساب شماره 4001029104004569 بانک مرکزی و یا شماره شبا 10100004001029104004569 IR بنام سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه و رسید آن و یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 26: صاحبان آگهی که تمایل به پرداخت وجه به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی دارند، می‌توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند.
تبصره 27: صاحبان آگهی گروه یک تا سه می‌توانند از هر نوع قرارداد (الف، ب وج) یک قرارداد نقدی در طول سال ۱۳۹۴ منعقد نمایند.
تبصره 28: صاحبان آگهی گروه چهار می‌تواند قراردادهای نقدی را به‌صورت یک ماه، دوماه، سه ماه، شش‌ماهه و سالانه منعقد نمایند با رعایت تبصره 29 انجام نمایند.
تبصره 29: در قراردادهای نقدی شروع پخش پس از واریز وجه به‌حساب شماره 4001029104004569 بانک مرکزی و یا شماره شبا 310100004001029104004569 IRبنام سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران ارائه و رسید آن و یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قرارداد حداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امکان‌پذیر خواهد بود.
ب ) صورتحسابی:

درصورتیکه صاحبان کالا و خدمات در گروه‌های دو و سه به دلایل دولتی بودن امکان ارائه چک بر اساس زمان و موعد پخش را به تاریخ آن ندارند با درخواست بالاترین مقام تشخیص و یا معاون اداری و مالی دستگاه مربوطه با ذیحساب صاحبان کالا و خدمات صورت‌حساب صادر می‌گردد و طرف قرارداد موظف است حداکثر به مدت 10 روز پس از صدور صورتحساب مبلغ صورتحساب صادره را به‌حساب 4001029104004569 نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نمایند.

ج) غیر نقدی:

مبلغ قرارداد به‌صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به‌حساب شماره 40010291040069 بانک مرکزی و یا شماره شبا 310100004001029104004569 IRبنام سازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط در گروه سه همزمان با پایان قرارداد و در گروه چهارتا چهار ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می‌شود. صاحبان کالا و خدمات که قراردادغیرنقدی منعقد و تاریخ اسناد مالی قرارداد مربوطه را به ترتیب 2 و 4 ماه از زمان اعلام‌شده فوق زودتر تنظیم و پرداخت و ارائه نمایند به ترتیب از 10 درصد و 20 درصد اضافه پخش تشویقی علاوه بر امتیازات دیگر استفاده می‌نمایند.
تبصره 30: درصد مالیات بر ارزش‌افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۴ جداگانه دریافت خواهد شد.

تبصره 30: درصد مالیات بر ارزش‌افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۴ جداگانه دریافت خواهد شد.
ماده 13 : تعدیل:
درصورت عدم پخش کامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروه‌ها مدت قرارداد افزایش نمی‌یابد و با کسر امتیازات اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه یا سالانه و افزایش بودجه و حضور مستمر و ظرفیت‌های تشویقی احتمالی به نسبت میزان پخش تعدیل و مفاصاحساب نهایی صادر می‌شود.
ماده 14 : فسخ قرارداد:
درصورت فسخ قرارداد، با اعلام کتبی صاحب آگهی و تائید اداره کل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با کسر امتیازات قرارداد متناسب با مبلغ پخش، براساس جدول ضوابط طبق ماده (10) اقدام خواهد شد.
ماده 15 ـ جدول نرخ پایه آگهی در شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذیل به‌عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی لازم الاجرا می‌باشد.

تعرفه و هزینه پایه تبلیغات تلویزیونی

تعرفه و هزینه پایه تبلیغات رادیو

ماده 16 : افزایش طبقات هر برنامه:
چنانچه بر اساس عرضه و تقاضای میانگین  تقاضای یک بسته آگهی در نیمه اول هرماه بیش از 75،60 و یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد به ترتیب3،2،1  طبقه افزایش خواهد یافت و همچنین چنانچه بترتیب 30،20،10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب3،2،1 طبقه کاهش داده خواهد شد.
تبصره 31: در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیرکل بازرگانی، طبقه لازم تعیین و ابلاغ می‌شود.
ماده 17: جدول ضرایب ماههای سال:
با توجه به اینکه برنامه‌های صداوسیما در ماه‌هایی ازسال، دارای مخاطب بیشتری هستند، لذا ضرائب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته‌شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرائب شامل کلیه پخش‌ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترک و.. می‌شود.

ضرایب افزایش تعرفه و هزینه تبلیغات تلویزیونی

ماده 18 : ضریب محاسبه آگهی خارجی مشترک تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:
الف ـ تعرفه آگهی‌های خارجی 2.5 برابرتعرفه داخلی محاسبه می شود.
ب ـ کالای خارجی با نام و نشان تجاری(برند) ایرانی و یا کالای ایرانی بانام و نشان تجاری (برند) خارجی با 2 برابر تعرفه محاسبه خواهد شد.
ج _کالاهایی که تحت لیسانس شرکت‌ها و گروه‌های خارجی در ایران تولید می‌شوند که امکان تغییر نام آن بر اساس قانون تجارت جهانی امکان‌پذیر نمی‌باشد با تعرفه 1.2 برابر محاسبه می‌شود.
دـ درصورتی‌که در یک آگهی دو کالا معرفی شود (با تشخیص اداره بازرگانی) تعرفه کالای گران‌تر ملاک محاسبه خواهد بود.
وـ آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.

اصلاحیه 94/20/2 : کالای خارجی با نام و نشان تجاری ایرانی با ضریب 2 برابر تعرفه داخلی، و کالای ایرانی با نام خارجی با ضریب 1.2 تعرفه داخلی محاسبه می شود.

ماده 19 : انواع آگهی
الف ـ مستقیم (تیزر): آگهی کوتاه تبلیغاتی که ویژگی‌های جذاب کالا و خدماتی را به نمایش می‌گذارد در تلویزیون 15 ثانیه و در رادیو 10 ثانیه تعیین می‌شود و کمتر از آن نیز در تلویزیون همان 15 ثانیه و رادیو 10 ثانیه محاسبه می‌گردد (به‌استثناء نشان آگهی).
تبصره 32: به‌منظور ارتقاء کیفی و مهندسی پیام در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی در آگهی‌های تبلیغاتی:
1.    داستان روایی، آگهی‌هایی که با این هدف و ساختار در یک آگهی و یا چند آگهی 60 ثانیه‌ای تولید می‌شوند هرکدام معادل 40 ثانیه محاسبه خواهد شد.
2.    صاحبان کالا و خدماتی که در آگهی‌های تبلیغاتی خود احترام به والدین و یا ارتقای سطح سلامت جامعه می‌پردازند. اگر از داستان روایی نیز استفاده نمایند10 ثانیه رایگان تعلق می گیرددرغیر اینصورت مشروط به رعایت 60 ثانیه 20 ثانیه آگهی رایگان به شناسه آگهی تعلق می گیرد.
3.    محیط‌ زیست: صاحبان کالا و خدماتی که در آگهی های تبلیغاتی خود توجه به محیط‌ زیست را تبلیغ نمایند اگر از داستان روایی نیز استفاده نمایند 5 ثانیه رایگان تعلق می‌گیرد در غیر این صورت مشروط به رعایت 60 ثانیه 10 ثانیه آگهی رایگان به شناسه آگهی تعلق می‌گیرد.
4.    بیمه‌ ها: درصورتی‌که هر یک از شناسه آگهی بیمه‌های اختیاری مانند عمر و... را تبلیغ نمایند شناسه آگهی مربوط از 10 درصد اضافه پخش تشویقی برخوردار خواهد شد.
ب) گزارش آگهی (رپرتاژ): به آگهی‌هایی که ساختار مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت ویاتولید و یا ارائه یک خدمات را به تصویر می‌کشند و در آن نقش‌آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق می‌شود. حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می‌باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره کل بازرگانی است.
تبصره 33: گزارش آگهی، دریک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی‌ها می‌باشد.
ج) حک آرم: 15 ثانیه می‌باشد و اندازه کادر می‌بایست 1.5 برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می‌باشد.
د) دعوت به تماشا: متناسب بازمان برنامه حداکثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می‌باشد که می‌تواند دریکی از موقعیت‌های قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش می‌شود.
هـ) زیرنویس: حداقل 15 ثانیه و حداکثر 20 ثانیه و کمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه می‌گردد.
و) نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی به تشخیص اداره کل بازرگانی به‌صورت روزانه از هر یک از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.
تبصره 34: ارسال سفارشات به‌منزله پخش در ابتدا یا انتهای کلیه بسته آگهی های شبکه تعیین شده می باشد.

ز: آگهی فروش مستقیم کالا:

تعرفه تبلیغات فروش مستقیم کالا در صدا و سیما

1.    قیمت آگهی‌ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
2.    اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می‌باشد.
3.    هر شناسه فقط در یک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش بازمان کمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده و می‌بایست اقدام به تهیه تیزر کوتاه جدید نماید.
4.    صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان و هنرپیشگان تکراری در شناسه‌های ماهانه خود نمی‌باشد.
ماده 20 : نرخ انواع آگهی:
گزارش آگهی: معادل 70 درصد نرخ طبقه همان برنامه.
‌أ.    حک آرم: معادل 25 درصد نرخ طبقه همان برنامه
‌ب.    دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 2 برابر و بین معادل 2 برابرقبل و بعد معادل 80 درصد نرخ طبقه همان برنامه محاسبه می‌شود.                                                                                                                    تبصره 35 :برنامه ورزشی مشمول این بند نمی باشند در زمان اعلام طبقه هر برنامه ورزشی اعلام خواهد شد.                                                          
‌ج.    زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل (قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
‌د.    بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می‌باشد.
‌ه.    نشان آگهی متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای گروه الف، ب، ج معادل 60 درصد نرخ طبقه همان برنامه درروزهای عادی و اعیاد و مناسبت‌های خاص و یک روز قبل از آن معادل 100 درصد می‌باشد.
‌و.    بعد: نرخ آگهی بعد معادل 80 درصد قبل همان برنامه محاسبه می‌شود. (مشروط بر آنکه قبل از برنامه بعدی نباشد).
ک.آگهی اعلام هدایای قرعه‌کشی و برندگان هر دوره با ضریب سه برابر محاسبه خواهد شد.
تبصره 36: صاحبان کالا و خدماتی که هدایای قرعه‌کشی خود را از محصولات، کالا و خدمات خود تعیین کنند نرخ آگهی مربوط مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگها هدایای قرعه‌کشی فقط مختص کالا و یا خدمات گروه مربوطه می‌باشد.

ماده 21 : موقعیت آگهی در بسته:
ضرایب موقعیت آگهی در تبلیغات تلویزیون

أ‌.    در برنامه‌های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره کل بازرگانی تعیین می‌گردد.
ب‌.    در صورت تراکم آگهی دربسته‌ها از هر صاحب آگهی یک آگهی پذیرش می‌شود.
ت‌.    از هر شناسه آگهی دربسته‌های آگهی صرفاً یک آگهی پذیرش می‌شود.
ماده 22 : زمان سفارش آگهی:
أ‌.    ارسال سفارشات به‌صورت پذیرش بر خط و همزمان (آن لاین) تحت وب تا ساعت 24 دو روز قبل از پخش (به‌جز ایام تعطیل) توسط شرکت همکار صورت می‌گیرد.
ب‌.    بسته‌های آگهی جدیدی که به‌واسطه مسابقات ورزشی و برنامه‌های ویژه که جداگانه اعلام می‌شود از ضابطه فوق مستثنی می‌باشد.
ج. آگهی‌های رادیویی و شبکه‌های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی‌شود.
تبصره 37: برای حمایت از کار و سرمایه ایرانی و به‌منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغی گردید.
تبصره 38: آگهی‌های زمان‌دار مانند نمایشگاه‌ها و فروش اوراق مشارکت و اوراق قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یک بسته آگهی برخوردار می‌شوند.
ماده 23 : حذف و جابجایی آگهی:
‌أ.    حذف آگهی تا 4 روز کاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی‌شود.
‌ب.    حذف آگهی تا سه روز کاری قبل از پخش مشمول 10 درصد جریمه می‌شود.
‌ج.    حذف آگهی تا دو روز کاری قبل از پخش مشمول 15 درصد جریمه می‌شود
‌د.    حذف آگهی تا یک روز کاری قبل از پخش امکان‌پذیر نمی‌باشد. در موارد خاص با تائید مدیرکل بازرگانی و با 30 درصد جریمه انجام می‌شود.
تبصره 39: آگهی‌هایی که جابجا می‌شود امکان حذف ندارد.
‌ه.    درصورتی‌که تغییری در برنامه‌های شبکه‌های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگردر طبقات پایین‌تر پخش شود معادل طبقه پخش‌شده صورتحساب صادر خواهد شد و لازم به ذکر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده‌شده محاسبه می‌شود.
‌و.    درصورتی‌که بجای پخش برنامه‌ای (سریال، فیلم و طنزو...) تکرار برنامه مذکور پخش شود سفارشات بسته‌های قبل، بین و بعد با کاهش 40 درصد نرخ همان طبقه محاسبه می‌شود.
ماده 24 : قطع آگهی:
‌أ.    قطع آگهی با صدور دستور کتبی مدیر بازرگانی امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین اعلام مکتوب به صاحب آگهی یا شرکت همکار حسب مورد به‌جز بند ذیل ضروری است.
‌ب.    در صورتیکه صاحبان کالاو خدمات از انجام تعهدات خود در زمان‌های مقرر خودداری نمایند اداره کل بازرگانی مختار است نسبت به عدم پخش آگهی‌های تبلیغاتی اقدام نماید و نسبت به وصول مطالبات خود با اجراء تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
‌ج.    درصورتی‌که قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است.
ماده 25 : صورتحساب:
صورتحساب آگهی‌های پخش‌شده به‌صورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه می‌گردد، در خصوص آن دسته از قراردادهایی که به‌صورت سه‌جانبه منعقد می شود  ، جهت اطلاع و پیگیری لازم به‌منظور وصول به‌موقع، در اختیار شرکت همکار نیز قرار خواهد گرفت.

ماده1- صاحب آگهی:
صاحبان آگهی عبارتند از اشخاص حقیقی ویا حقوقی(اعم از بخش دولتی یا خصوصی)که به منظور معرفی محصول یا خدمات خود اقدام به پخش آگهی از شبکه های رادیو و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می نمایند.

1-1:گروه صاحبان آگهی:
گروه اول: گروه اپراتورهای تلفن همراه
گروه دوم: بانكها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه
گروه سوم: خودرو
گروه چهارم: بیمه ها
گروه‌ پنجم: شركتهای‌ ارائه دهنده خدمات ‌مخابراتی، اینترنتی ‌و ‌اینترانتی و ارائه دهنده خدمات پرداخت و زیرساختهای ‌مخابراتی
گروه ششم: وزارتخانه‌ها، سازمانها و شركتها و موسسات دولتی و عام عمومی غیر دولتی
گروه هفتم: به استثنای گروه یك تا شش

2-1:تعریف قرارداد و شرایط آن:
قرارداد پخش آگهی تعهدی است کتبی که طبق تعرفه های مصوب به صورت دو طرفه که شامل اداره کل بازرگانی و صاحب آگهی و یا به صورت سه طرفه شامل اداره کل بازرگانی، صاحب آگهی و شرکت تبلیغاتی تنظیم و پس از اخذ مدارک، معتبر و نافذ خواهد بود.
الف- صاحبان آگهی زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می‌باشند که ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب- تمام قراردادها طبق نمونه های از قبل تهیه شده، منعقد و مبادله می شود.
ج- هر قرارداد بنام یک صاحب آگهی که نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را طبق مدارك رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهائی که چند صاحب آگهی ائتلاف كرده باشند خودداری می شود.
د- در خواست و امضاء قرارداد می‌بایست ازطرف مقام تشخیص سازمان، وزارتخانه یا معاون ‌اداری ‌و مالی یا مدیركل یا مدیر روابط عمومی باشد درسایر موارد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی که در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
وـ در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می‌تواند شركت همكاریاشركتهای همكار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره1:تغییر شركت همكار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلی، حداكثر ظرف مدت 15روز از تاریخ اعلام به اداره‌كل بازرگانی انجام خواهد شد.پخش با شركت همکار جدیدبلافاصله صورت می پذیرد درصورت اعتراض شركت همكار قبلی اداره كل بازرگانی جهت تعیین تکلیف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حكم و داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد كرد.
تبصره2: درصورت اجراء تبصره1 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی كماكان به قوت خود باقی می‌باشد.

ماده 2 - شركت همكار:
الف- شركت همكار، به شركت ها و كانونهای تبلیغاتی اطلاق می‌شود كه دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشندو ضمن قبول ضوابط و مقررات اداره كل بازرگانی سازمان صدا‌‌ و سیما جمهوری اسلامی اقدام به عقد قرارداد همكاری نمایند.
ب- هر شرکت همكار که برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می نماید، می‌بایست از صاحب آگهی معرفی نامه سال 1393 ارائه نماید. (در صورت عدم قید مدت اعتبار از سوی صاحب آگهی، معرفی نامه یك ماه معتبر خواهد بود)
د - هیچگونه وكالت برای نقل و انتقال و واگذاری امتیاز كانون مورد قبول نمی‌باشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.
ح – شركتهای تبلیغاتی كه سال گذشته عقد قرارداد همكاری داشته‌اند اما آگهی از صداوسیما پخش ننموده‌اند در سال جدید پس از معرفی صاحب آگهی همزمان با قرارداد پخش می‌توانند قراردادهمكاری نیزمنعقد نمایند.

ماده 3 - انواع قراردادها:
3-1- قرارداد نوع الف تلویزیونی ورادیویی: پخش آگهی در همه طبقات امكان پذیر است.
3-2- قرارداد نوع ب تلویزیونی: طبق جدول شماره 3 تا طبقه 14 امكان پذیر است.
3-3- قرارداد نوع ج تلویزیونی: طبق جدول شماره 3 فقط تا طبقه10 امكان پذیر است.

تبصره 3: قراردادهایی که شروع پخش آنها از تاریخ 1393/1/1 باشد پس از اصلاح مدارک مثبته مالی می توانند پخش آگهی خود را از اسفند ماه 1392 شروع نمایند.

ماده 4- انواع امتیاز های تشویقی قراردادها:
الف – اضافه پخش تسریع:
عقد قراردادهای جدید پخش برای سال 1393از تاریخ 1392/11/26 آغاز می شود و به منظور تشویق صاحبان کالا و خدمات به برنامه ریزی دقیق در تنظیم و انعقاد قرارداد به تفکیک گروههای صاحبان کالا و خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت.ملاک حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نمی باشد بلکه می بایست اسنادمالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه ها تسلیم امور مالی بازرگانی شود.

گروه اول به قراردادهایی كه:

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

گروه دوم به قراردادهایی كه:

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

گروه‌های سوم تا هفتم:

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

ب - امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از کارآفرینی به صاحبان کالاها و خدماتی که برای اولین‌بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند، طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی در طول سال 1393 به هر تعداد كه قرارداد منعقد نمایند تعلق می‌گیرد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 4: به منظور حمایت از سرمایه گزاران و ارائه کنندگان تولید و خدمات علاوه بر سایر ظرفیتهای تشویقی، 150% اضافه پخش حضور اولین باربه شناسه آگهی های گروه محصولات و خدمات جدید آنان اعطا خواهد شد.
تبصره 5: شاخص تشخیص حضوراولین‌بار، نام و نشان تجاری (برند) كالا یا خدمات می‌باشد و هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی و یا شركت مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود و به هر صاحب آگهی یك امتیاز حضور اولین بار اعطا میشود.ضمناً بخشنامه شماره 10247/92/1185 مورخ 1392/10/16 قراردادهایی كه در سه ماهه پایانی سال 1392 منعقد شده است حضور اولین بار آنها به قوت خود باقی است.

ماده 5- اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
بمنظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10درصد اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان كالا و خدمات اعطا می‌گردد.

ماده 6- تسهیلات بخشهای تولیدی وخدماتی كشور:
به منظور حمایت حداكثری از تولید كنندگان داخلی و نیز ارائه دهندگان خدمات و کمک به توسعه اقتصادی اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطاء می‌شود.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

ماده 7: امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان كالا و خدمات گروه 2، 3، 4، 5، 6، و 7 كه سابقه تبلیغات در هریك از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشته‌اند اضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 6: صاحبان كالا و خدمات كه مشمول حضور اولین بار می‌شوند از این امتیاز مستثنی هستند.
تبصره 7: اضافه‌پخش حضور مستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش ‌بودجه ‌نسبت به سال 1392 می‌باشد.

ماده 8: تسهیلات حمایت از تولید كنندگان و صاحبان خدمات برتر:
با هدف کاهش مصرف انرژی و ترغیب تولیدکنندگان داخلی به ارتقاء شاخص مصرف انرژی به سطحA و بالاتر و همچنین صاحبان کالا و خدمات برتر از لحاظ صادرات، تولید و اختراع و فن‌آوری جدید از جمله موتورسیکلت‌ها و خودروهای برقی به گروه‌های 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 با ارائه مدارک مربوطه به قراردادهای پخش آگهی 30 درصد اضافه پخش به هریک از عناوین علاوه بر سایر امتیازات داده خواهد شد.

ماده 9: اضافه پخش خوش حسابی در رادیو و تلویزیون:
به جهت حمایت از آن‌دسته از صاحبان کالا و خدمات که پرداخت‌های خودرا در قالب ضوابط و مقررات اداره کل بازرگانی هر ساله اعم از نقدی، تعهدی و یا ضمانت نامه ای رأس سررسید مقرر اقدام نموده باشند از اضافه پخش جدول ذیل علاوه بر سایر ظرفیت‌های تشویقی بهرمند می شوند.

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

ماده 10: اضافه پخش بودجه ماهانه و افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه‌های صاحبان کالا و خدمات
الف: گروه اول

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 8: برای بودجه‌های ماهانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر 20 میلیارد ریال 20 درصد و در رادیو به ازاء هر2 میلیارد ریال 50 درصد اضافه پخش داده خواهد شد.

ب: گروه دوم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 9: بالاتر از سقف جدول ماهانه در تلویزیون به ازاء هر 7 میلیاردریال 15 درصد و دررادیو هر دومیلیارد ریال 40درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.
ج: گروه سوم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

د: گروه چهارم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

هـ: گروه پنجم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

و: گروه ششم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 10:بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروههای سوم ، چهارم و پنجم و ششم در تلویزیون به ازاء هر 4 میلیاردریال 10 درصد و دررادیو هر دو میلیارد ریال 40درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می شود.

تبصره 11:در صورتیکه افزایش بودجه سالانه هر یک از صاحبان کالا و خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش بینی شده درجدول داشته باشند به ازاء افزایش هرطبقه اعلام شده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.

ز: گروه هفتم

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تعرفه تبلیغات تلویزیونی

تبصره 12:بالاترازسقف جدول به ازاءهر2 میلیاردریال10 درصددرتلویزیون و رادیو40درصداضافه پخش تشویقی اعطاء میشود.
تبصره 13: صاحبان كالا و خدماتی كه از اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه سالانه استفاده می‌نمایند درصورت عدم پخش كامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت می‌پذیرد.
تبصره 14: به صاحبان كالا و خدماتی كه اولین حضور خود دررسانه ملی را تجربه می نمایند افزایش بودجه نسبت به سال قبل تعلق نمی‌گیرد.
تبصره 15: بخشنامه های تشویقی كه در طی سال احتمالاً اعلام خواهدگردید منحصراً به صاحبان کالا وخدماتی تعلق خواهد گرفت كه از جدول افزایش بودجه استفاده نمایند.
تبصره 16: به قراردادهای نوع ب تلویزیون در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق 100 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.
تبصره 17: به قراردادهای نوع ج تلویزیونی در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق 200 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

ماده 11- انواع پرداخت قراردادها:
الف - نقدی:

هزینه تبلیغات تلویزیون

ب - ضمانت نامه ای:

هزینه تبلیغات تلویزیون

تبصره 18: صاحبان آگهی گروه‌های اول تا هفتم که شروع قرارداد آنها فروردین ماه 1393 می‌باشد حداكثر تا مورخ 25/12/1392 وجه قرارداد نقدی خود را به صورت کامل پرداخت نمایند.
تبصره 19: درقراردادهای نقدی، شروع پخش، پس از واریز وجه و ارائه رسید آن و یا ارائه اسناد مالی همزمان با عقد قراردادحداقل 10 روز قبل از تاریخ پخش امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره 20: صاحبان آگهی كه تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانت‌نامه‌ بانكی دارند، می‌توانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانت‌نامه‌ بانكی ارائه نمایند.
تبصره 21: صاحبان آگهی گروه یك تا شش می‌توانند از هر نوع قرارداد (الف،ب و ج) یك قرارداد نقدی یا ضمانتنامه‌ای در طول سال 1393 منعقد نمایند.
تبصره 22 : صاحبان آگهی گروه 7 می‌توانند قراردادهای نقدی را بصورت یك ماهه، دو ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه منعقد نمایند.
تبصره 23: مبلغ قرارداد به حساب شماره 64/456 نزد خزانه‌داری‌‌كل بنام سازمان صدا و سیما واریز و رسید بانکی تحویل امور مالی گردد.
ج - غیرنقدی:
مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، به حساب شماره 64/456 نزد خزانه‌داری‌كل به نام درآمد متمرکز سازمان صدا و سیما واریز خواهد شد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط در گروه یك تا شش حداکثر تا شش ماه پس از پایان قرارداد و در گروه 7 تا هفت ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می‌شود. صاحبان کالا و خدمات که قرارداد غیر نقدی منعقد و تاریخ اسناد مالی قرارداد مربوطه را به ترتیب 3 و 5 ماه از زمان اعلام شده فوق زودتر تنظیم و پرداخت وارائه نمایند به ترتیب از 10 درصد و 20 درصد اضافه پخش تشویقی علاوه بر امتیازات دیگر استفاده می‌نمایند.
تبصره 24: مبلغ 8 درصدقرارداد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی جداگانه دریافت خواهد شد.

ماده 12 - تعدیل:
در صورت عدم پخش كامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی در تمامی گروهها مدت قرارداد افزایش نمی‌یابد و با كسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش بودجه ماهانه و افزایش بودجه به نسبت میزان پخش کاهش و مفاصاحساب نهایی صادر می‌شود.

ماده 13 - فسخ قرارداد:
در صورت فسخ قرارداد، با اعلام كتبی صاحب آگهی و تایید اداره كل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با كسر امتیازات قرارداد متناسب با مبلغ پخش، بر اساس جدول ضوابط طبق ماده (12) اقدام خواهد شد.

ماده 14- جدول نرخ پایه آگهی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی لازم‌الاجرا می‌باشد.

قیمت تبلیغات تلویزیون

قیمت تبلیغات تلویزیون

ماده 15- افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه بر اساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یك بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 75، و یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب 1، 2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت. و همچنین چنانچه بترتیب 30 و20 و10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب 1 و2 و 3 طبقه كاهش داده خواهد شد.
تبصره 25: در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر کل بازرگانی، طبقه لازم تعیین و ابلاغ می‌شود.

ماده 16- جدول ضرایب ماههای سال:
با توجه به اینکه برنامه‌های صدا و سیما در ماه‌هائی از سال با نسبتی بیشتر دارای بیننده است؛ لذا ضرائب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است. تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرائب شامل كلیه پخش‌ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترک و..... می‌شود.

قیمت تبلیغات تلویزیون

ماده 17- ضریب محاسبه آگهی خارجی – مشترک – تحت لیسانس در رادیو و تلویزیون:
الف - تعرفه آگهی‌های خارجی 2 برابر تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.
ب – کالای خارجی با نام برند ایرانی با 8/1 برابر تعرفه داخلی محاسبه خواهد شد.
ج - آگهی تولید مشترک، تحت لیسانس، نام كالای تحت لیسانس خارجی باشد، كالای داخلی با نام خارجی و با تعرفه 1/1 برابر محاسبه می‌شود.
د- در صورتیکه‌در یک‌آگهی دوکالا معرفی‌‌شود (با تشخیص اداره‌کل‌بازرگانی) تعرفه‌کالای‌گرانترملاک محاسبه‌خواهد‌بود.
و - آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.

ماده 18- انواع آگهی:
الف - مستقیم: (تیزر) در تلویزیون 15 ثانیه و در رادیو 10 ثانیه تعیین می‌شود و کمتر از آن نیز همان 15 ثانیه و 10 ثانیه محاسبه می‌گردد (به استثناء نشان آگهی).
تبصره 26: به منظور ارتقاء كیفیت و برخورداری تیزر تبلیغاتی از یك داستان روایی، آگهی‌هایی كه با این هدف و ساختار در چند قسمت 60 ثانیه‌ای تولید می‌شوند ‌هر کدام معادل 40 ثانیه محاسبه خواهد شد.
ب – گزارش آگهی(رپرتاژ): به آگهی‌هایی که ساختاری مستند داشته و گزارشی از مراحل ساخت و یا تولید و یا ارائه یک خدمت را به تصویر می‌کشند و در آن نقش‌آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق می‌شود.حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می‌باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره کل بازرگانی است.
تبصره 27: گزارش آگهی، در یک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی‌ها می‌باشد.
ج- حک آرم: 15 ثانیه می‌باشد و اندازه کادر می‌بایست 1/5 برابر اندازه آرم شبکه بوده و فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می‌باشد.
د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می‌باشدکه می‌تواند دریکی از موقعیتهای قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.
هـ - زیرنویس: 15 ثانیه و کمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه می‌گردد.
و - نشان آگهی: نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هربسته‌آگهی‌به‌تشخیص اداره‌كل‌بازرگانی‌بصورت‌روزانه‌ازهریك‌ازشبكه‌های سیما پخش می‌شود.
تبصره 28: ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی‌های شبكه تعیین شده می‌باشد.

ز:آگهی فروش مستقیم کالا :

قیمت تبلیغات تلویزیون

1- قیمت آگهی‌ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
2- اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می‌باشد.
3- هر شناسه فقط در یک دوره مجوز پخش داشته و در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش با زمان کمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده و می‌بایست اقدام به تهیه تیزر کوتاه جدید نماید.
4- صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان و هنرپیشه‌گان تکراری در شناسه‌های ماهانه خود نمی‌باشد.

ماده 19- نرخ انواع آگهی:
الف- گزارش آگهی: معادل70 درصد در گروه یك تا شش و 60 درصد در گروه هفت، نرخ طبقه همان برنامه.
ب- حک آرم: معادل 50 درصد نرخ طبقه همان برنامه در تمامی گروه‌ها.
ج- دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل5/1 برابر برای گروه‌های یك تا شش و یك برابر برای گروه هفت، بین معادل 2برابر برای گروه یك تا شش و 5/1 برابر برای گروه هفت، بعد معادل 80درصد برای گروه یک تا شش و 60 درصد نرخ طبقه همان برنامه برای گروه هفت.
تبصره 29:برنامه های ورزشی مشمول این بند نمی باشند. در زمان اعلام طبقه هر برنامه ورزشی اعلام خواهد شد.
د- زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل (قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
هـ- بین برنامه: معادل دو برابر برای گروه یك تا شش و 5/1 برابر برای گروه هفت، نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می‌باشد.
و- نشان آگهی متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای گروه الف،ب،ج و معادل برای گروه‌های یك تا شش 60 درصد و برای گروه هفت 40درصد، نرخ طبقه همان برنامه در روزهای عادی و اعیاد و مناسبتهای خاص و یک روز قبل از آن معادل 100درصد می‌باشد.
ز – بعد: نرخ آگهی بعد برای گروه یك تا شش 80 درصد و برای گروه هفت 60 درصد قبل همان برنامه محاسبه می‌شود. (مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدی نباشد)
ک- گروه بیمه ها در صورتیكه هر یك از شناسه آگهی آنها كه بیمه های اختیاری مانند عمر و ... را تبلیغ نمایند شناسه آگهی مربوطه از 10 درصد تخفیف ارائه خواهد شد.

ماده 20 - زمان سفارش آگهی:
الف - سفارشات پخش آگهی (48 ساعت قبل از پخش) تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش (به جز ایام تعطیل) دریافت می‌شود. (روزهای پنج شنبه تا ساعت 12ظهر)
ب – بسته‌های آگهی جدیدی که به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه که جداگانه اعلام می‌شود از ضابطه فوق مستثنی می‌باشد.
د - آگهی‌های رادیویی و شبکه های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی شود.
تبصره 30: برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغی گردید.
تبصره 31: آگهی‌های زمان دار مانند نمایشگاهها واوراق مشاركت و قرضه از اولویت پذیرش و پخش در یك بسته آگهی برخوردار می‌شوند.

ماده 21- حذف و جابجایی آگهی:
الف - حذف آگهی تا 4 روز کاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی‌شود.
ب - حذف آگهی تا سه روز کاری قبل از پخش مشمول 10درصد جریمه می‌شود.
ج - حذف آگهی تا دو روز کاری قبل از پخش مشمول 15درصد جریمه می‌شود.
د - حذف آگهی تا یك روز كاری قبل از پخش امكان پذیر نمی‌باشد. در موارد خاص با تایید مدیر كل بازرگانی و با 30 درصد جریمه انجام می‌شود.
هـ - جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امکان پذیر می‌باشد.(روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر تحویل می‌شود)
تبصره 32: آگهی‌هایی كه جابجا می‌شود امكان حذف ندارد.
و - در صورتیکه تغییری در برنامه های شبکه های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگر در طبقات پائین‌تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر خواهد شد و لازم به ذکر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می‌شود.
ز - در صورتیکه بجای پخش برنامه‌ای (سریال، فیلم و طنز و....) تکرار برنامه مذکور پخش شود سفارشات بسته‌های قبل، بین و بعد با کاهش40درصد نرخ همان طبقه محاسبه می‌شود.

ماده 22 - موقعیت آگهی در بسته:

قیمت تبلیغات تلویزیون

الف – دربرنامه های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره کل بازرگانی تعیین می‌گردد.
ب – در صورت تراکم آگهی در بسته‌ها از هر صاحب آگهی یک آگهی پذیرش می‌شود.
ج - از هر شناسه آگهی در بسته‌های آگهی صرفاً یک آگهی پذیرش می‌شود.

ماده 23 - قطع آگهی:
الف - قطع آگهی با صدور دستور کتبی مدیر کل بازرگانی امکان پذیرمی‌باشد. همچنین اعلام مکتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است.
ب - در صورتیکه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول‌مطالبات معوقه پخش‌مجدد آگهی بلامانع است.

ماده 24 – صورتحساب:
صورتحساب آگهی‌های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه می‌گردد، درخصوص آن دسته از قراردادهایی كه بصورت سه‌جانبه منعقد می‌شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم بمنظور وصول بموقع، در اختیار شركت همكار نیز قرار خواهد گرفت.

ضوابط و مقررات پذیرش و پخش آگهی های رادیویی و تلویزیونی - گروه 2

فهرست عناوین:

ماده 1-  صاحب آگهی
ماده 2-  شرکت همکار
ماده 3-  انواع قراردادها
ماده 4-  انواع امتیازهای تشویقی قراردادها
ماده 5-  اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده
ماده 6-  تسهیلات بخشهای تولیدی و خدماتی كشور
ماده 7-  امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی
ماده 8-  تسهیلات حمایت از تولید كنندگان و صاحبان خدمات برتر
جدول اضافه پخش بودجه ماهانه
جدول رادیو دقیقه ای
ماده 9-  انواع پرداخت قراردادها
ماده 10- تعدیل
ماده 11- فسخ قراردادها  
ماده 12- جدول نرخ پایه آگهی در شبكه های رادیویی و تلویزیونی
ماده 13- افزایش طبقه هر برنامه
ماده 14- جدول ضرایب ماههای سال
ماده 15- ضریب محاسبه آگهی خارجی- مشترك- تحت لیسانس
ماده 16- نشان آگهی
ماده 17- نرخ انواع آگهی
ماده 10- مدت انواع آگهی
ماده 19- زمان سفارش آگهی
ماده 20- حذف و جابجایی آگهی
ماده 21- موقعیت آگهی در بسته آگهی
ماده 22- قطع آگهی
ماده 23- صورتحساب
ماده 24- کارمزد

ماده 1-  صاحب آگهی : (به استثنا گروه 1)
الف-  صاحبان آگهی (اشخاص حقیقی یا حقوقی) زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می باشند كه ضوابط و مقررات پخش آگهی بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
ب- تمام قراردادها طبق نمونه های از قبل تهیه شده، منعقد و مبادله می شود.
ج-  هر قرارداد بنام یك صاحب آگهی (اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی) كه نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالكیت آن را طبق مدارك رسمی دارد، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهائی كه چند صاحب آگهی ائتلاف كرده باشند خودداری می شود.
د-  صاحب آگهی (اشخاص حقوقی) به همراه درخواست عقد قرارداد می بایست اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی كه در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی كرده ارائه و اشخاص حقیقی و صاحبان حرف مجوزهای قانونی فعالیت هخود را به همراه گواهی امضاء ارائه نمایند.
هـ-  قراردادها با دو امضاء و مهر ( امضاء و مهر اداره كل بازرگانی سازمان، امضاء و مهر صاحب آگهی ) و یا با سه امضاء و مهر ( امضاء و مهر اداره كل بازرگانی سازمان، امضاء و مهر صاحب آگهی ، امضاء و مهر شركتهای تبلیغاتی همكار ) معتبر و نافذ می باشد.
و-  در قراردادهای دو طرفه صاحب آگهی می تواند شركت همكار یا شركتهای همكار خود را متعاقبا معرفی نماید.

تبصره1: تغییر شركت همكار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شركت همكار قبلی، حداكثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره كل بازرگانی انجام خواهد شد.

تبصره 2 : در صورت اجراء تبصره 1 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی كماكان به قوت خود باقی می باشد. در صورت اعتراض شركت همكار قبلی اداره كل بازرگانی جهت تعیین تكلیف كارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حكم و داور مرضی الطرفین میباشد.

ماده 2-  شرکت همکار:
الف¬-  شركت همكار، به شركت ها و كانونهای تبلیغاتی اطلاق می گردد كه دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده ، ضوابط و مقررات اداره كل بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته و قرارداد همكاری را امضاء و مبادله نموده باشند.
ب-  هر شركت همكار كه برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می نماید، می بایست از صاحب آگهی معرفی نامه سال 1392 ارائه نماید. ( در صورت عدم قید مدت اعتبار از سوی صاحب آگهی، معرفی نامه یك ماه معتبر خواهد بود).
ج-  كانونها و شركتهای تبلیغاتی نسبت به اخذ و ارائه شناسه اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
د- هیچگونه وكالت برای نقل و انتقال و واگذاری امتیاز كانون مورد قبول نمی باشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شود.

ماده 3-  انواع قراردادها:
الف-  قراردادهای عادی تلویزیونی و رادیویی: پخش آگهی در همه طبقات امكانپذیر است.
ب-  قرارداد ویژه تلویزیونی: طبق جدول شماره 3 فقط تا طبقه 21 امكان پخش دارد.
ج-  قرارداد استثنائی تلویزیونی: طبق جدول شماره 3 فقط تا طبقه 17 امكان پخش دارد.
د-  قرارداد رادیو دقیقه ای: طبق جدول شماره 2 پخش انجام خواهد شد و شامل هیچ گونه تخفیف دیگری نخواهد شد.

ماده 4-  انواع امتیازهای تشویقی قراردادها:
الف-  اضافه پخش تسریع :
به قراردادهائی كه : (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

شرح درصد اضافه پخش تلویزیونی درصد اضافه پخش رادیویی
اول تا بیست و نهم اسفند 1391 60 150
پنجم تا پایان فروردین 1392 20 50
اول تا پایان اردیبهشت 1392 10 25

علاوه بر سایر امتیازات تعلق می گیرد. ( ملاك اخذ قرارداد نمی باشد بایستی مدارك مربوطه به امور مالی تحویل گردد)

ب-  امتیاز حضور اولین بار :
برای حمایت از كارآفرینی به صاحبان كالاها و خدماتی كه برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد چهت پخش نمایند، طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی در طول سال 1392 به هر تعداد كه قرارداد منعقد نمایند تعلق می گیرد. (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

شرح درصد اضافه پخش تلویزیونی درصد اضافه پخش رادیویی
اول تا آخر سال 1391 100 200
اول سال 1389 تا آخر سال 1391 150 250

تبصره 3 : شاخص تشخیص اولین بار، نام و نشان تجاری (برند) كالا یا خدمات و نام شركت می باشد و هر گونه تغییری در نام و نشان تجاری (برند) یا نام شركت شامل این امتیاز نمی شود  و به هر صاحب آگهی یك امتیاز حضور اولین بار اعطا میشود. ضمنا بخشنامه شماره 10645/91/1185 مورخ 18/9/91 قراردادهایی كه در سه ماهه پایانی سال 91 منعقد شده است حضور اولین بار آنها به قوت خود باقی است.

ج- اضافه پخش تشویقی :
مشتریانی كه بودجه سالانه خود را نسبت به سال قبل افزایش دهند طبق جدول ذیل اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات متعلقه اعطا میگردد. (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

در اضافه افزایش نسبت به سال قبل در اضافه پخش تشویقی
20 40
50 100
100 150
200 250

تبصره 4: صاحبان كالا و خدماتی كه از اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه سالانه استفاده مینمایند در صورت عدم پخش كامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد، تعدیلات لازم صورت می پذیرد.

ماده 5-  اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش افزوده:
بمنظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به تمامی صاحبان كالا و خدمات اعطا میگردد. (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای كه در نرخ و تخفیفات مربوطه لحاظ شده است)

ماده 6-  تسهیلات بخشهای تولیدی و خدماتی كشور:
به منظورحمایت حداكثری از تولید كنندگان داخلی و نیز ارائه دهندگان خدمات و ملاحظه شرایط عمومی اقتصادی جامعه، رسانه ملی به شرح جدول ذیل امتیاز اضافه پخش تشویقی علاوه بر سایر امتیازات اعطاء مینماید.(به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

شرح در اضافه پخش تشویقی
صنایع دستی و فرش دستباف 70
کشاورزی 55
صنعت 45
خدمات 35

ماده 7-  امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی:
برای حمایت از صاحبان كالا و خدمات كه از 1/1/1389 تاكنون در هر یك از رسانه ها حضور
داشته اند به ازاء هر سال حضور در تلویزیون 30 درصد و در رادیو 50 درصد به جزء رادیو دقیقه ای اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.

تبصره 5 : صاحبان كالا و خدمات كه مشمول حضور اولین بار میشوند از این امتیاز مستتثنی هستند.

ماده 8-  تسهیلات حمایت از تولید كنندگان و صاحبان خدمات برتر:
در راستای حمایت از كار و سرمایه ایرانی و توجه خاص و ویژه به تولید كنندگان و صاحبان خدمات برتر كشور به صادر كننده نمونه و تولید كننده نمونه و برتر و ثبت اختراع تسهیلات ویژه ای در تلویزیون 30 درصد و در رادیو 50 درصد اضافه پخش به هر یك از عناوین علاوه بر سایر امتیازات متعلقه اعطاء می گردد.                  (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

جدول شماره 1: اضافه پخش بودجه ماهانه (ارقام به میلیون ریال می باشد)

تلویزیون رادیو
میزان بودجه ماهانه درصد اضافه پخش جمع پخش درصد اضافه پخش جمع پخش
20 40 28 200 60
30 50 45 250 105
40 60 64 300 160
50 70 85 350 225
70 80 126 400 350
120 110 252 550 780
200 130 460 650 1500
300 160 780 800 2700
400 175 1100 875 3900
580 180 1624 900 5800
760 185 2166 925 7790
850 190 2465 950 8925
950 195 2803 975 10213
1200 200 3600 1000 13200
1450 205 4423 1025 16313
1700 210 5270 1050 19550
1950 215 6143 1075 22913
2200 220 7040 1100 26400
2600 225 8450 1125 31850
3000 228 9840 1140 37200
3400 230 11220 1150 42500
3800 232 12616 1160 47880
4200 234 14028 1170 53340
5000 236 16800 1180 64000

تبصره 6 : بودجه های كمتر از 20 میلیون ریال مشمول اضافه پخش جدول فوق نمی شود و هیچگونه اضافه پخش دیگری نیز تعلق نمی گیرد.

تبصره 7 : درصد اضافه پخش در قراردادهای رادیویی عادی 5 برابر قرارداد تلویزیونی اعطاء می گردد.

تبصره 8 : بالاتر از سقف جدول فوق به ازای هر 2 میلیارد ریال 10 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می گردد.
تبصره 9 :  به قراردادهای ویژه  تلویزیونی به عنوان تشویق علاوه بر جدول امتیاز اضافه پخش عادی در تلویزیون 100 درصد اضافه پخش اعطاء خواهد شد.

تبصره 10 : به قراردادهای استثنایی تلویزیونی به عنوان تشویق علاوه بر جدول امتیاز اضافه پخش عادی در تلویزیون 200 درصد اضافه پخش اعطاء خواهد شد.

جدول شماره 2: تعرفه های رادیو - دقیقه ای

ثانیه 15 20 30 45 60
یک ماهه بهار - پاییز مبلغ کل - میلیون ریال 360 460 680 950 1220
تعداد پخش 240 240 240 240 240
نرخ ثانیه - ریال 100000 95833 94444 87963 84722
تابستان مبلغ کل - میلیون ریال 300 380 550 860 1100
تعداد پخش 240 240 240 240 240
نرخ ثانیه - ریال 83333 79167 76389 79630 76389
زمستان مبلغ کل - میلیون ریال 450 550 700 1150 1380
تعداد پخش 240 240 240 240 240
نرخ ثانیه - ریال 125000 114583 97222 106481 95833
فصل بهار - پاییز مبلغ کل - میلیون ریال 950 1100 1800 2750 3000
تعداد پخش 720 720 720 720 720
نرخ ثانیه - ریال 87963 76389 83333 84877 69444
تابستان مبلغ کل - میلیون ریال 800 900 1500 2200 2500
تعداد پخش 720 720 720 720 720
نرخ ثانیه - ریال 74074 62500 69444 67901 57870
زمستان مبلغ کل - میلیون ریال 1100 1300 2000 2900 3500
تعداد پخش 720 720 720 720 720
نرخ ثانیه - ریال 101852 90278 92593 89506 81019
شش ماهه نیمه اول مبلغ کل - میلیون ریال 1650 1800 3100 4550 5000
تعداد پخش 1440 1440 1440 1440 1440
نرخ ثانیه - ریال 76389 62500 71759 70216 57870
نیمه دوم مبلغ کل - میلیون ریال 1900 2100 3600 5200 5800
تعداد پخش 1440 1440 1440 1440 1440
نرخ ثانیه - ریال 87963 72917 83333 80247 67130
یکساله مبلغ کل - میلیون ریال 3300 3600 6500 9500 10000
تعداد پخش 2920 2920 2920 2920 2920
نرخ ثانیه - ریال 75342 61644 74201 72298 57078


تبصره 11 : انعقاد قرارداد با هر زمان آگهی، یعنی پخش همان مدت آگهی در هر هشت شبكه رادیویی (پیام-سراسری- جوان- فرهنگ- ورزش- تهران- تجارت- سلامت)، یك بار در روز خواهد بود و در طول ماه در كلیه طبقات موجود در هر شبكه بصورت یكسان پخش خواهد شد.

بعنوان مثال چنانچه صاحب آگهی اقدام به انعقاد قرارداد یك ماهه با مدت 15 ثانیه در آبان ماه نماید، با پرداخت 360 میلیون ریال روزانه 15 ثانیه در هر شبكه رادیویی پخش خواهد داشت. به عبارتی 120 ثانیه روزانه و 3600 ثانیه در كل آبان ماه آگهی پخش خواهد نمود كه این مدت در هر شبكه 450 ثانیه است. در صورتیكه شبكه 3 طبقه داشته باشد در پایان ماه در هر طبقه این مدت 150 ثانیه می باشد.

- ارسال سفارشات پخش آگهی در این قرارداد توسط شركت همكار می باشد.

تبصره 12 : لزوما مدت شناسه جهت پخش سفارشات می بایست معادل زمان قرارداد باشد. در صورت ارسال كمتر از زمان آگهی برابر زمان قرارداد محاسبه خواهد شد.

تبصره 13 : نرخ تعرفه پخش آگهی و افزایش طبقات، در مورد این قراردادها طی ماههای مختلف سال ، تغییر نخواهد كرد.

تبصره 14: استفاده نكردن از ظرفیت واگذار شده، موجب حذف زمان از دست رفته خواهد شد. ضمنا در صورتی كه به هر دلیل امكان پخش از جانب اداره بازرگانی میسر نباشد ، نسبت به جبران در همان طبقات و شبكه های مذكور اقدام می نماید.

ماده 9-  انواع پرداخت قراردادها:

الف- نقدی :

نحوه پرداخت درصد اضافه پخش تلویزیونی درصد اضافه پخش رادیویی
نقدی 200 250
ضمانت نامه ای 120 180

تبصره 15: در قراردادهای نقدی، شروع پخش، پس از واریز وجه و ارائه رسید آن، امكان پذیر خواهد بود.

ب- نیمه نقدی :

1- صاحبان آگهی كه تمایل به پرداخت وجه بصورت ضمانت نامه بانكی دارند، میتوانند به تاریخ نیمه زمان قرارداد، ضمانت نامه بانكی ارائه نمایند.

2- در صورت تمایل صاحبان آگهی به پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد بصورت نقدی، به همان نسبت امتیاز اضافه پخش نقدی اعطاء خواهد شد و مابقی مبلغ قرارداد طبق بند ج ماده 9 غیر نقدی تقسیط می شود.

تبصره 16: به قراردادهای خارجی 50 درصد (نصف) اضافه پخش تشویقی نقدی و نیمه نقدی اعطاء می گردد.

تبصره 17: در صورتی كه به هر دلیل موضوع بند الف ماده 9 در زمان مقرر صورت نپذیرد كلیه امتیازهای نقدی یا نیمه نقدی حذف گردیده و از پخش آگهی ممانعت بعمل خواهد آمد.

تبصره 18: صاحبان آگهی می توانند قراردادهای نقدی را به صورت یك ماهه، دوماهه و سه ماهه فصلی یا سالیانه منعقد نمایند.

تبصره 19: مبلغ قرارداد به حساب شماره 64/456 نزد خزانه داری كل بنام سازمان صدا و سیما واریز و رسید بانكی تحویل امور مالی گردد.

ج- غیر نقدی :
مبلغ قرارداد به صورت ماهانه تقسیط و توسط صاحبان آگهی، ماهانه به حساب شماره 64/456 نزد خزانه داری
كل بنام سازمان صدا و سیما پرداخت می گردد. اولین قسط همزمان با شروع قرارداد اخذ و آخرین قسط حداكثر تا هفت ماه پس از پایان قرارداد دریافت و تسویه می شود.
نحوه اخذ اقساط و چگونگی تنظیم جدول زمانی وصول توسط معاونت اداری و مالی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره 20 :  مبلغ 6 درصد قرارداد بعنوان مالیات بر ارزش افزوده طبق مصوبه مجلس محترم شورای اسلامی جداگانه دریافت خواهد شد.

ماده 10- تعدیل:
در صورت عدم پخش كامل تا پایان زمان قرارداد در هر نوع قرارداد رادیویی یا تلویزیونی مدت قرارداد افزایش نمی یابد و با كسر امتیاز اضافه پخش متناسب با بودجه هزینه شده از زمان پخش، درصد اضافه پخش به شرح ذیل محاسبه و اقدام می شود.
تمام امتیازات حق تسریع، حضور اولین بار، درصد ویژه، استثنایی، اضافه پخش تشویقی، نقدی،  ضمانت نامه ای، هدفمندی، و سایر امتیازات تشویقی از پخش انجام شده كسر و خالص جمع كل پخش ماهانه محاسبه و در جدول اضافه پخش (شماره 1) قرار داده و متناسب با بودجه تعدیل می گردد. پس از مشخص شدن طبقه جدول اضافه پخش، حق تسریع، حضور اولین بار، درصد ویژه، استثنایی، نقدی و نیمه نقدی، و سایر اضافه پخش تشویقی مجددا بصورت ماهانه محاسبه و اعطاء می شود.

ماده 11- فسخ قراردادها:  
در صورت فسخ قرارداد، با اعلام كتبی صاحب آگهی و تایید اداره كل بازرگانی با توجه به مدت باقیمانده قرارداد، با كسر امتیازات قرارداد متناسب با مبلغ پخش، بر اساس جدول ضوابط طبق بند تعدیل محاسبه می شود.

ماده 12- جدول نرخ پایه آگهی در شبكه های رادیویی و تلویزیونی:
جدول ذیل به عنوان تعرفه پایه آگهی برای همه شبكه های رادیویی عادی و تلویزیونی لازم الاجرا می باشد.

جدول شماره 3: تعرفه قیمت پایه آگهی های تلویزیونی (قبل، بین و بعد) (ارقام به هزار ریال)

طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه
1 20 13 1300 25 5000
2 35 14 1500 26 5400
3 50 15 1750 27 5850
4 100 16 2000 28 6300
5 150 17 2250 29 6750
6 250 18 2550 30 7350
7 350 19 2850 31 7950
8 450 20 3150 32 8850
9 600 21 3500 33 9300
10 750 22 3850 34 10050
11 900 23 4200 35 10800
12 1100 24 4600 - -

جدول شماره 4: تعرفه قیمت پایه آگهی های رادیویی عادی (قبل، بین و بعد) (ارقام به هزار ریال)

طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه طبقه هر ثانيه
1 5 10 200 19 1400
2 10 11 250 20 1600
3 15 12 300 21 1850
4 20 13 400 22 2100
5 30 14 500 23 2400
6 50 15 650 24 2750
7 80 16 800 25 3100
8 120 17 1000

9 160 18 1200

ماده 13- افزایش طبقه هر برنامه:
چنانچه  بر اساس عرضه و تقاضا میانگین تقاضای یك بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از60 ، 75، و یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب 1 و2 و 3 طبقه افزایش خواهد یافت. و همچنین چنانچه بترتیب 30و 20و 10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب 1 و2 و3  طبقه كاهش داده خواهد شد. (به استثناء قراردادهای رادیو دقیقه ای)

تبصره 21 : در موارد خاص بنا به تشخیص و تصویب مدیر كل بازرگانی، طبقه لازم تعیین و ابلاغ می شود.

ماده 14- جدول ضرایب ماههای سال:
با توجه به اینكه برنامه های صدا و سیما در ماههائی از سال با نسبتی بیشتر دارای بیننده است، لذا ضرائب ماهانه به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است تا نسبت به جدول پایه اعمال شود. این ضرائب شامل كلیه پخش ها اعم از داخلی، خارجی، تحت لیسانس، تولید مشترك و.... می شود. (به استثناء قراردادهای رادیو    دقیقه ای)

جدول شماره 5 :  درصد افزایش

ماه درصد ماه درصد ماه درصد ماه درصد
فروردين صفر تير 15 درصد مهر 30 درصد دي 40 درصد
ارديبهشت 5 درصد مرداد 25 درصد آبان 30 درصد بهمن 45 درصد
خرداد 10 درصد شهريور 25 درصد آذر 35 درصد اسفتد 60 درصد

ماده 15- ضریب محاسبه آگهی خارجی- مشترك- تحت لیسانس:

الف- تعرفه آگهی های خارجی 2 برابر تعرفه داخلی محاسبه می شود.

ب-  آگهی تولید مشترك، تحت لیسانس، نام كالای تحت لیسانس خارجی باشد، كالای داخلی با نام خارجی و بالعكس با تعرفه 1/1 برابر محاسبه می شود.

ج- در صورتیكه در یك آگهی دو كالا معرفی شود (با تشخیص اداره كل بازرگانی) تعرفه كالای گرانتر ملاك محاسبه خواهد بود.

د-  آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می شود.

ماده 16- نشان آگهی:
نمایش نام و نشان تجاری و شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم و نشان بازرگانی توام با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی به تشخیص اداره كل بازرگانی بصورت روزانه ازهر یك از شبكه-  های سیما پخش می شود.

تبصره 22 : ارسال سفارش به منزله پخش در ابتدا یا انتهای كلیه بسته آگهی های شبكه تعیین شده می باشد.

ماده 17-  نرخ انواع آگهی:

الف- رپرتاژ : معادل 60 درصد نرخ طبقه همان برنامه .
ب- حك آرم : معادل 50 درصد نرخ طبقه همان برنامه .
ج-  دعوت به تماشا : نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 1 برابر، بین معادل 5/1 برابر، بعد معادل 80 درصد نرخ طبقه همان برنامه .

د- زیرنویس: نرخ زیر نویس معادل (قبل) نرخ طبقه همان برنامه .

هـ - بین برنامه : معادل 5/1 برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون و نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می باشد.
و-  نرخ آگهی بر اساس تعرفه های زمان پخش آگهی محاسبه می گردد.
ز-  نشان آگهی از محل قراردادهای عادی معادل 40 درصد نرخ طبقه همان برنامه می باشد.
ك- بعد برنامه : نرخ آگهی بعد 60 درصد قبل همان برنامه محاسبه می شود. (مشروط بر آنكه قبل از برنامه بعدی نباشد)

ماده 18- مدت انواع آگهی :
الف- مستقیم: (تیزر) در تلویزیون 15 ثانیه و در رادیو 10 ثانیه تعیین می شود و كمتر از آن نیز همان 15 ثانیه و 10 ثانیه محاسبه می گردد (به استثناء نشان آگهی).

تبصره 23 : شناسه های سالهای قبل اگر كمتر از 15 و 10 ثانیه باشد همان  15و 10 ثانیه محاسبه می شود.

تبصره 24 : به منظور ارتقاء كیفیت و برخورداری تیزر تبلیغاتی از یك داستان روایی، آگهی هایی كه با این هدف و ساختار به مدت 60 ثانیه تولید شوند معادل مدت 40 ثانیه محاسبه می گردد

ب- گزارش آگهی: (رپرتاژ) در تلویزیون حداقل 120 ثانیه می باشد. تشخیص رپرتاژ بودن یك آگهی با اداره كل بازرگانی است.

تبصره  25:  گزارش آگهی، در یك بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی ها می باشد.

ج- حك آرم : 15 ثانیه می باشد و اندازه كادر می بایست 5/1 برابر اندازه آرم شبكه بوده و فاصله بین دو پخش برای حك آرم حداقل 5 دقیقه می باشد.

د- دعوت به تماشا: متناسب با زمان هر برنامه حداكثر سه نوبت و برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می باشد كه می تواند در یكی از موقعیتهای قبل، ادامه و انتهای برنامه و یا هر سه موقعیت پخش شود.

هـ-  زیرنویس: 15 ثانیه و كمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه می گردد.
تبصره 26: زیرنویس فقط هر 5 دقیقه یكبار پخش می شود و در صورت تقاضای هر صاحب آگهی در طول یك برنامه تنها می تواند سه بار درخواست پخش داشته باشد.

ماده 19- زمان سفارش آگهی :
الف- سفارشات پخش آگهی (48 ساعت قبل از پخش) تا ساعت 18 دو روز قبل از پخش (بجز ایام تعطیل) دریافت می شود. (روزهای پنج شنبه تا ساعت 12 ظهر)
ب- بسته های آگهی جدیدی كه به واسطه مسابقات ورزشی و برنامه های ویژه كه جداگانه اعلام می شود از ضابطه فوق مستثنی می باشد.
د- آگهی های رادیویی خارج از بسته آگهی پخش نمی شود.

تبصره 27 : برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی و به منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو و تلویزیون ملغی گردید.


ماده 20-  حذف و جابجایی آگهی :
الف- حذف آگهی تا 4 روز كاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی شود.
ب- حذف آگهی تا سه روز كاری قبل از پخش مشمول 5 درصد جریمه می شود.
ج-  حذف آگهی تا دو روز كاری قبل از پخش مشمول 10 درصد جریمه می شود.
د- حذف آگهی تا یك روز كاری قبل از پخش امكان پذیر نمی باشد.در موارد خاص با تایید مدیر كل بازرگانی و با 25 درصد جریمه انجام می شود.
هـ - جابجایی آگهی فقط تا 48 ساعت قبل از پخش امكان پذیر می باشد. (روزهای پنجشنبه تا ساعت 12 ظهر تحویل می شود)

تبصره 28 : آگهی هایی كه جابجا می شود امكان حذف ندارد.

و-  در صورتیكه برنامه های صدا و سیما جابجا شود و یا برنامه ای جایگزین برنامه دیگر شود، چنانچه آگهی سفارش داده شده در طبقات بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش داده شده صادر خواهد شد و چنانچه آگهی در طبقات پائین تر پخش شود معادل طبقه پخش شده صورتحساب صادر می شود و سفارش دهنده ملزم به قبول آن می باشد.لازم به ذكر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده شده محاسبه می شود.

ز-  در صورتی كه بجای پخش برنامه ای (سریال، فیلم و طنز و...) تكرار برنامه مذكور پخش شود سفارشات بسته های قبل، بین و بعد با كاهش 40 درصد نرخ همان طبقه محاسبه می شود.

ماده 21-  موقعیت آگهی در بسته :
الف-  چهار آگهی اول و آخر بسته (در موقعیتهای خاص) در شبكه های تلویزیونی و رادیویی به ترتیب برای ابتدای بسته آگهی 25 درصد (اولین)، 20 درصد (دومین)، 15 درصد (سومین)، 10 درصد (چهارمین)، و برای انتهای بسته آگهی 25 درصد (آخرین)، 20 درصد (ما قبل آخر) 15 درصد (دو تا مانده به آخر)، 10 درصد (سه تا مانده به آخر) با افزایش نسبت به نرخ هر طبقه محاسبه می شود.

ب- در صورت تراكم آگهی در بسته ها از هر صاحب آگهی یك آگهی پذیرش می شود.

ج-  از هر شناسه آگهی در بسته های آگهی صرفا یك آگهی پذیرش می شود.

ماده 22- قطع آگهی :
الف-  قطع آگهی با صدور دستور كتبی مدیر كل بازرگانی امكان پذیر می باشد. همچنین اعلام مكتوب به صاحب آگهی یا شركت همكار حسب مورد به جز بند ذیل ضروری است.

ب- در صورتی كه قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است.

ماده 23-  صورتحساب :
صورتحساب آگهی های پخش شده بصورت هفتگی تهیه و به صاحبان آگهی ارائه می گردد، در خصوص آن دسته از قراردادهایی كه به صورت سه جانبه منعقد می شود، جهت اطلاع و پیگیری لازم بمنظور وصول بموقع، در اختیار شركت همكار نیز قرار خواهد گرفت.

ماده 24- كارمزد:
الف- كارمزد به شركت ها و كانونهای تبلیغاتی همكار كه دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند و از قبل ضوابط و مقررات اداره كل بازرگانی را پذیرفته و قرارداد همكاری سال جاری را منعقد و مبادله نموده باشند تعلق می گیرد.

ب- كارمزد برای انواع قراردادها در تلویزیون به میزان 17 درصد و در رادیو به میزان 22 درصد است كه پس از محاسبه كسورات قانونی (بیمه، مالیات) پرداخت می شود.

ج-  به شركتهای همكار كه صاحبان آگهی آنها امتیاز حضور اولین بار گرفته اند از 1/1/1391 (فقط قراردادهای سه طرفه) 3 درصد كارمزد و شركتهای همكار كه صاحبان آگهی آنها امتیاز حضور اولین بار 1/1/1391 دریافت نموده اند 5 درصد كارمزد علاوه بربند ب ماده 24 پس از كسر كسورات قانونی پرداخت می گردد. (اعم از رادیو و تلویزیون)

تبصره  29: قراردادهایی كه دو طرفه منعقد شده باشد و متعاقبا شركت تبلیغاتی معرفی نمایند مشمول این بند نمی شود.  

د- در قراردادهای دو طرفه كه صاحبان آگهی بدون معرفی شركت همكار اقدام به پخش آگهی نمایند پس از پخش هیچگونه تسهیم و كارمزدی به آنها تعلق نمیگیرد.

هـ - نحوه محاسبه كارمزد بر اساس كمترین مقدار از میزان پخش و یا وصولی ، خواهد بود.

ی-  چنانچه تاریخ اعتبار مجوز وزارت ارشاد اسلامی شركت به اتمام برسد صد در صد كارمزد به حساب بستانكار شركت منظور و فقط از تاریخ  صدور تائیدیه مكتوب از وزارت ارشاد اسلامی پنجاه درصد كارمزد متعلقه تا 6 ماه پرداخت می شود و باقیمانده كارمزد پس از ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت خواهد شد.
این مجموعه ضوابط شامل 24 ماده و 29 تبصره می باشد كه به استناد بند 6 از ماده 22 و بند 5 از ماده 21 قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تنظیم و قابلیت اجرا دارد، هر گونه تغییرات پس از تایید رئیس و یا معاون اداری و مالی سازمان اعلام و اقدام خواهد شد.

تعداد نمایش مندرجات : 14852729