تعرفه‌های ساخت تبلیغات تلویزیونی

طبق قوانین مصوب شواری قیمت‌‌گذاری و سازماندهی تولیدات سمعی و بصری اندیشه پارسی تعرفه‌ های تولید پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی در كلیه دفاتر وابسته به این سازمان به شرح ذیل می‌ باشد.
كلیه دفاتر وابسته به كانون موظفند قراردادهای تولید پیام‌ های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی را طبق فرم قرارداد سازمانی و با تعرفه‌ های سال 94 به شرح ذیل طراحی و تولید نمایند. تعرفه‌ها بر اساس درجه‌ بندی كیفی كلاس‌ های متوسط، A و A+ و با شرایط تكنیكی ذیل قابل اجرا خواهد بود.

تیزر های تبلیغاتی کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی كلاس C (سطح پایین)

زمان تولید:     استاندارد حرفه ای تولید 9 روز (کیفیت) - حداقل زمان تولید 4 روز (کمیت)

تعرفه تولید: در لیست قیمت پایین صفحه

شرایط و توضیحات كیفی ساخت پیام بازرگانی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 15 ثانیه تا 60 ثانیه متغییر می باشد.
2. تیزر به‌صورت تك قسمتی و با ساختار موشن گرافیک 2بعدی یا سه بعدی تولید خواهد شد.
3. استفاده از گوینده حرفه ای و موزیك آرشیوی
4. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

 

تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی كلاس B (کیفیت متوسط)

زمان تولید:     استاندارد حرفه ای تولید 17 روز (کیفیت) - حداقل زمان تولید 6 روز (کمیت)

تعرفه تولید: در لیست قیمت پایین صفحه

شرایط و توضیحات كیفی ساخت تبليغات تلویزیونی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 15 ثانیه تا 60 ثانیه متغییر می باشد.
2. تیزر به‌صورت تك قسمتی و با ساختار رئال و یا انیمیشن سه بعدی می‌باشد.
3. استفاده از گوینده حرفه ای و موزیك آرشیوی
4. استفاده از فیلم نامه نویس،كارگردان،فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
5. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

 

تعرفه ساخت تبلیغات تلویزیونی كلاس A (درجه یک)

زمان تولید:     استاندارد حرفه ای تولید 26 روز (کیفیت) - حداقل زمان تولید 10 روز (کمیت)

تعرفه تولید: در لیست قیمت پایین صفحه

شرایط و توضیحات كیفی ساخت تبليغات تلویزیونی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 15 ثانیه تا 60 ثانیه متغییر می باشد.
2. تیزر می‌تواند به صورت سریالی و یا تك قسمتی باشد.
3. ایده پردازی خاص و منحصر بفرد با شرایط تصویری مناسب
4. استفاده از گوینده حرفه‌ای، ساخت موزیك و یا اجرا به صورت تیزر موزیكال
5. ساختار تیزر می‌تواند به صورت انیمیشنی 2 یا 3 بعدی، رئال و یا تلفیقی (رئال ـ انیمیشن) باشد.
6. استفاده از فیلم نامه نویس، كارگردان، فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
7. طراحی كانسپت، استوری بورد و انیماتیك حرفه ای
8. ارایه Previz و استوری بورد بعد از پایان مرحله پیش تولید
9. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

 

تعرفه ساخت تبلیغات تلویزیونی كلاس A+ پلاس (منحصربفرد)

زمان تولید: از زمان پایه 55 روز

تعرفه تولید: در لیست قیمت پایین صفحه

شرایط و توضیحات كیفی ساخت تبليغات تلویزیونی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 15 ثانیه تا 60 ثانیه متغییر می باشد.
2. رعایت اصول و شرایط طرح I.C.E به صورت فیلم سریالی و یك تك قسمتی
3. ساختار تیزر به صورت تلفیقی (رئال ـ انیمیشن) و با استفاده از جلوه‌های ویژه سینمایی ‌می‌باشد.
4. رعایت سطح كیفی بین المللی تولید تیزرهای تبلیغاتی
5. استفاده از یك یاچند گوینده حرفه‌ای با صدای آشنا
6. طراحی شخصیت كارتونی، موزیك سازمانی و یا شعار
7. ساخت موزیك و در صورت موزیكال بودن تیزر استفاده از خواننده حرفه‌ای
8. ایده پردازی خاص و منحصر بفرد به تناسب شرایط محصول و ایده‌های تصویری پر حجم
9. طراحی كانسپت، استوری بورد و انیماتیك حرفه‌ای
10. ارایه Previz و استوری بورد بعد از پایان مرحله پیش تولید
11. بررسی‌آماری نتایج تبلیغاتی تیزر و ایجاد اصلاحات مفید بعد از ارزیابی اولیه
12. استفاده از فیلم نامه نویس، كارگردان، فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
13. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی

دانلود لیست تعرفه و قیمت ساخت تیزر تبلیغاتی و تبلیغات تلویزیونی

ساختار تیزر تبلیغاتی

کیفیت تولید تیزر

زمان تیزر

تعرفه ساخت تیزر (تومان)

تیزر موشن گرافیک (گرافیک متحرک)

سطح پایین

15 الی 45 ثانیه

600،000

سطح متوسط

15 الی 45 ثانیه

2،000،000

کلاسA

15 الی 45 ثانیه

3،600،000

کلاس A + پلاس

15 الی 45 ثانیه

5،500،000

تیزر انیمیشن سه بعدی یا 2 بعدی

سطح پایین

15 الی 45 ثانیه

5،200،000

سطح متوسط

15 الی 45 ثانیه

8،500،000

کلاس A

15 الی 45 ثانیه

15،000،000

کلاس A + پلاس

15 الی 45 ثانیه

28،000،000 به بالا

تیزر رئال

(فیلمبرداری)

سطح پایین

15 الی 45 ثانیه

4،500،000

سطح متوسط

15 الی 45 ثانیه

12،500،000

کلاس A

15 الی 45 ثانیه

18،000،000

کلاس A + پلاس

15 الی 45 ثانیه

26،000،000 به بالا

تیزر تلفیقی

(رئال انیمیشن)

(رئال با جلوه های ویژه)

سطح متوسط

15 الی 45 ثانیه

11،500،00

کلاس A

15 الی 45 ثانیه

17،000،000

کلاس A + پلاس

15 الی 45 ثانیه

24،000،000 به بالا

رپرتاژ آگهی

(گزارش آگهی)

سطح متوسط

60 الی 120 ثانیه

11،000،000

کلاس A

60 الی 120 ثانیه

18،000،000

کلاس A + پلاس

60 الی 120 ثانیه

32،000،000

تیزر شاپینگی

(تیزر فروش مستقیم کالا)

سطح پایین

30 الی 120 ثانیه

4،600،000

سطح متوسط

30 الی 120 ثانیه

12،000،000

کلاس A

30 الی 120 ثانیه

19،000،000

کلاس A + پلاس

30 الی 120 ثانیه

25،000،000

تعداد نمایش مندرجات : 14555188