تعرفه‌های ساخت تبلیغات تلویزیونی

طبق قوانین مصوب شواری قیمت‌‌گذاری و سازماندهی تولیدات سمعی و بصری اندیشه پارسی تعرفه‌ های تولید پیام های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی در كلیه دفاتر وابسته به این سازمان به شرح ذیل می‌ باشد.
كلیه دفاتر وابسته به كانون موظفند قراردادهای تولید پیام‌ های بازرگانی و تبلیغات تلویزیونی را طبق فرم قرارداد سازمانی و با تعرفه‌ های سال جاری به شرح ذیل طراحی و تولید نمایند. تعرفه‌ها بر اساس درجه‌ بندی كیفی كلاس‌ های متوسط، A و A+ و با شرایط تكنیكی ذیل قابل اجرا خواهد بود.

تیزر های تبلیغاتی کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه ساخت تیزر تبلیغاتی كلاس B (کیفیت متوسط)

زمان تولید: 18 روز

تعرفه تولید: 16 میلیون تومان

شرایط و توضیحات كیفی ساخت تیزر تبلیغاتی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 15 ثانیه تا 60 ثانیه.
2. تیزر به‌صورت تك قسمتی و با ساختار رئال و یا انیمیشن سه بعدی می‌باشد.
3. استفاده از گوینده حرفه ای و موزیك آرشیوی
4. استفاده از فیلم نامه نویس،كارگردان،فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
5. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

 

تعرفه ساخت تبلیغات تلویزیونی كلاس A (درجه یک)

زمان تولید: 25 روز

تعرفه تولید: 22 میلیون تومان

شرایط و توضیحات كیفی ساخت تیزر تبلیغاتی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 15 ثانیه تا 60 ثانیه .
2. تیزر می‌تواند به صورت سریالی و یا تك قسمتی باشد.
3. ایده پردازی خاص و منحصر بفرد با شرایط تصویری مناسب
4. استفاده از گوینده حرفه‌ای، ساخت موزیك و یا اجرا به صورت تیزر موزیكال
5. ساختار تیزر می‌تواند به صورت انیمیشنی 2 یا 3 بعدی، رئال و یا تلفیقی (رئال ـ انیمیشن) باشد.
6. استفاده از فیلم نامه نویس، كارگردان، فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
7. طراحی كانسپت، استوری بورد و انیماتیك حرفه ای
8. ارایه Previz و استوری بورد بعد از پایان مرحله پیش تولید
9. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

 

تعرفه ساخت تبلیغات تلویزیونی كلاس A+ پلاس (منحصربفرد)

زمان تولید: 45 الی 55 روز

تعرفه تولید: 35 میلیون تومان

شرایط و توضیحات كیفی ساخت تیزر تبلیغاتی:

1. زمان تیزر با توجه به درخواست مشتری از 15 ثانیه تا 60 ثانیه .
2. رعایت اصول و شرایط طرح I.C.E به صورت فیلم سریالی و یك تك قسمتی
3. ساختار تیزر به صورت تلفیقی (رئال ـ انیمیشن) و با استفاده از جلوه‌های ویژه سینمایی ‌می‌باشد.
4. رعایت سطح كیفی بین المللی تولید تیزرهای تبلیغاتی
5. استفاده از یك یاچند گوینده حرفه‌ای با صدای آشنا
6. طراحی شخصیت كارتونی، موزیك سازمانی و یا شعار
7. ساخت موزیك و در صورت موزیكال بودن تیزر استفاده از خواننده حرفه‌ای
8. ایده پردازی خاص و منحصر بفرد به تناسب شرایط محصول و ایده‌های تصویری پر حجم
9. طراحی كانسپت، استوری بورد و انیماتیك حرفه‌ای
10. ارایه Previz و استوری بورد بعد از پایان مرحله پیش تولید
11. بررسی‌آماری نتایج تبلیغاتی تیزر و ایجاد اصلاحات مفید بعد از ارزیابی اولیه
12. استفاده از فیلم نامه نویس، كارگردان، فیلمبردار و عوامل تولید حرفه‌ای
13. رعایت اصول و ضوابط پخش تلویزیونی صدا و سیما

تعداد نمایش مندرجات : 15467245