8. تیزر تبلیغاتی شوکو بیسکوئیت لپ لپ
11. تیزر تبلیغاتی لوازم خانگی لونا
16. تیزر تبلیغاتی شایگان سیستم
32. فیلم صنعتی شرکت همپار
67. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
68. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس