5. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصلی 2
7. تیزر تبلیغاتی مسواک کانفیدنت
9. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
11. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصل
31. فیلم صنعتی شرکت همپار
62. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
63. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس