8. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
11. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصل
14. تیزر تبلیغاتی شوکو بیسکوئیت لپ لپ
69. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
70. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس