7. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
8. تعرفه تبلیغات تلویزیونی و مقررات و ضوابط كلی صدا و سيما 1398
11. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصل
14. تیزر تبلیغاتی شوکو بیسکوئیت لپ لپ
70. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
71. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس