5. تیزر تبلیغاتی شما مارکت
11. تیزر تبلیغاتی بازار نگین رازی
13. تیزر تبلیغاتی نمایشگاه کامپیوتکس
15. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
18. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
20. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
22. تیزر تبلیغاتی کلینیک رویان مو
25. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی
27. تیزر تبلیغاتی مروا - سلفی
29. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - خدمات تلفنی بزرگسال
31. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - کودک
69. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
70. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس
71. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
72. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
74. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
75. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا