3. تیزر تبلیغاتی پاپ کورن خندان
9. تیزر تبلیغاتی مسواک کودک کانفیدنت
65. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
66. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس