8. تیزر تبلیغاتی بازار نگین رازی
10. تیزر تبلیغاتی نمایشگاه کامپیوتکس
13. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
15. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
18. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
20. تیزر تبلیغاتی کلینیک رویان مو
22. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی
68. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
69. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس
70. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
71. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی