تیزر تلویزیونی
19. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
20. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس