تیزر تلویزیونی
19. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
20. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس
21. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
22. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
24. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
25. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا