تیزر تبلیغاتی
8. تیزر تبلیغاتی شوکو بیسکوئیت لپ لپ
11. تیزر تبلیغاتی لوازم خانگی لونا
31. فیلم صنعتی شرکت همپار
67. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
68. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس