تیزر تبلیغاتی
8. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
11. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصل
14. تیزر تبلیغاتی شوکو بیسکوئیت لپ لپ
35. فیلم صنعتی شرکت همپار
69. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
70. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس