تیزر تبلیغاتی
5. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصلی 2
7. تیزر تبلیغاتی مسواک کانفیدنت
9. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
30. فیلم صنعتی شرکت همپار
62. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
63. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس