تیزر تبلیغاتی
8. تیزر تبلیغاتی لوازم خانگی لونا
14. تیزر تبلیغاتی شایگان سیستم
29. فیلم صنعتی شرکت همپار
66. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
67. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس