تیزر تبلیغاتی
7. تعرفه تبلیغات تلویزیونی و مقررات و ضوابط كلی صدا و سيما 1398
8. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصلی 2
11. تیزر تبلیغاتی مسواک کانفیدنت
14. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
40. فیلم صنعتی شرکت همپار
72. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
73. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس