تیزر تبلیغاتی
7. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
8. تعرفه تبلیغات تلویزیونی و مقررات و ضوابط كلی صدا و سيما 1398
11. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصل
14. تیزر تبلیغاتی شوکو بیسکوئیت لپ لپ
36. فیلم صنعتی شرکت همپار
70. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
71. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس