تیزر انیمیشن
1. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
2. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
3. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
4. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی
5. تیزر تبلیغاتی مروا - سلفی
6. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - خدمات تلفنی بزرگسال
7. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - کودک
9. تیزر تبلیغاتی سرزمین حیوانات
10. تیزر تبلیغاتی فروشگاه لیندو
11. تیزر تبلیغاتی پاک کننده ام اس کی msk
31. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
32. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس