تیزر انیمیشن
1. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
2. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
3. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
4. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی
5. تیزر تبلیغاتی مروا - سلفی
6. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - خدمات تلفنی بزرگسال
7. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - کودک
31. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
32. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس