تبلیغ ناجیان رایانه
1. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - خدمات تلفنی بزرگسال
2. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - کودک