4. تیزر تبلیغاتی پاپ کورن خندان
9. تیزر تبلیغاتی پفک شفا
12. تیزر تبلیغاتی مسواک کودک کانفیدنت
13. z5
15. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصلی 2
21. Z7
74. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
75. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس