8. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصلی 2
11. تیزر تبلیغاتی مسواک کانفیدنت
15. تیزر تبلیغاتی پودینگ لپ لپ
16. z5
19. تیزر تبلیغاتی لپ لپ اصل
26. Z7
79. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
80. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس