6. تیزر تبلیغاتی شما مارکت
13. تیزر تبلیغاتی بازار نگین رازی
16. تیزر تبلیغاتی نمایشگاه کامپیوتکس
17. z5
19. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
23. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
25. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
26. Z7
28. تیزر تبلیغاتی کلینیک رویان مو
30. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی
32. تیزر تبلیغاتی مروا - سلفی
34. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - خدمات تلفنی بزرگسال
36. تیزر تبلیغاتی ناجیان رایانه - کودک
42. تیزر تبلیغاتی سرزمین حیوانات
78. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
79. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس
80. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
81. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی
83. تبلیغات تلویزیون روفيكس ( Roofix )
84. تبلیغات تلویزیون آب معدنی پرسیكا