9. تیزر تبلیغاتی بازار نگین رازی
12. تیزر تبلیغاتی نمایشگاه کامپیوتکس
16. تیزر تبلیغاتی مروا - مسابقه ثانیه ها
17. z5
19. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه شعر و ترانه
23. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی - مسابقه چی ماله کیه
25. تیزر تبلیغاتی کلینیک رویان مو
26. Z7
28. تیزر تبلیغاتی مروا - انگشت جادوئی
30. تیزر تبلیغاتی مروا - سلفی
77. تبلیغات تلویزیون کارناوال تبلیغاتی مسواک پاتریکس
78. تبلیغات تلویزیون محصولات دهان و دندان پاتریکس
79. تبلیغات تلویزیون روغن نباتی جهان ـ كارخانه
80. تبلیغات تلویزیون مارشال الكترونیك ـ سیستم صوتی