کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی چرا کار می کنیم ؟ چرا تحقیق می کنیم؟ و رسالت و هدف ما از این تلاش چیست؟
پیچیده تر شدن شرایط کنونی بازار و فضای به شدت رقابتی موجود، بازاریابی و فروش یک محصول را با چالش های زیادی روبرو می کند.
اگر چه اغواگری جزئی از محتوای هر تبلیغی است، لیکن زمانی که اغواگری در تبلیغات مرجع قرار می گیرد، دامنه زمانی فروش هر محصول را محدود و مقطوع می کند، تجربیات و تحقیقات گسترده در بازار ایران، حاکی از آن است که تکنیک ها و سیستم های بازاریابی و فروش دهه 50 و 60 آمریکا دیگر پاسخگوی نیاز تولید کنندگان کشور نیست.
کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی نیاز به مشتریان پایدار و پایبند، برای هر شرکتی اولویت اول محسوب می شود، بدست آوردن و حفظ چنین مشتریانی با بالا بردن کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش مناسب و سامانه های ارتباط مداوم با مشتری میسر خواهد شد.
ارتباط سالم و پیوسته با مشتریان از طریق رسانه و سامانه های تبلیغاتی با یک واژه عجین شده است : " صداقت و ثبات در رفتار تبلیغاتی "
مجموعه تحقیقاتی و تبلیغاتی اندیشه پارسی بر آن است، با استفاده از علوم کاربردی بازاریابی، فروش و تبلیغات، ضمن اصلاح روند های معیوب مارکتینگ، شرایط لازم را برای رونق و ترویج برندهای با کیفیت ایرانی مهیا سازد.

اهداف و رسالت :

تبلیغات تلویزیونی برگزاری کارگاههای تجربه عملی، در راستای افزایش سطح عمومی علم بازاریابی و تبلیغات.
تبلیغات تلویزیونی برنامه ریزی طرح های تجمیعی برای شرکت های کوچک و همراستا، جهت ساختن برندهای جامع با سبد فروش کامل.
تبلیغات تلویزیونی پیوند و توسعه ارتباط سرمایه گذار و سرمایه پذیر جهت بهبود عملیات تولید و توزیع،کاهش هزینه های تلف شده و افزایش رشد کیفی و کمی محصولات.
تبلیغات تلویزیونی تحقیق و آماده سازی زیر ساخت های لازم جهت برند سازی شرکت های ایرانی در بازار بین المللی.
تبلیغات تلویزیونی ترویج و طراحی برنامه های سازمانی برای توسعه گستره فروش محصولات و خدمات با کیفیت بومی و برند سازی داخلی.
تبلیغات تلویزیونی برگزاری کار گروه های اجرایی برای توسعه ملی سیستم های نوین مارکتینگ.
تبلیغات تلویزیونی اصلاح ساختاری سیستم های معیوب بازاریابی و فروش قدیمی و برقراری شرایط و امکانات لازم جهت آماده سازی تولید کنندگان داخلی برای ورود قدرتمند به بازار داخلی.
تبلیغات تلویزیونی تحقیق و تلاش در جهت افزایش مفهومی، کیفیتی و تکنولوژیک پروژه های تبلیغاتی، سینمایی و تولیدات رسانه ای.